Skip navigation


Ambulante patienter er meget tilfredse med sygehusene

03-09-2008
PRESSEMEDDELELSE En ny landsdækkende undersøgelse viser, at ambulante patienter i høj grad er tilfredse med deres oplevelser på landets sygehuse. Det gælder for både offentlige og private sygehuse. Undersøgelsen er den første af sin art og supplerer den landsdækkende undersøgelse af indlagte patienters oplevelser (LUP), som offentliggøres hvert andet år.

En ny landsdækkende undersøgelse viser, at ambulante patienter i høj grad er tilfredse med deres oplevelser på landets sygehuse. Det gælder for både offentlige og private sygehuse. Undersøgelsen er den første af sin art og supplerer den landsdækkende undersøgelse af indlagte patienters oplevelser (LUP), som offentliggøres hvert andet år. 

I den nye undersøgelse af de ambulante patienters oplevelser har 96,2 pct. svaret, at deres samlede indtryk af ambulatoriebesøgene var godt eller virkelig godt. Et resultat der glæder sundhedsminister Jakob Axel Nielsen:

At patienterne er tilfredse både med de private og de offentlige sygehuse kan jeg kun glæde mig over. Min ambition er sundhedstilbud i verdensklasse, og derfor er det naturligt hele tiden at høre patienterne om deres oplevelser med sygehusvæsenet. Sygehusene er der jo for deres skyld. Men undersøgelsen her er selvfølgelig også interessant for de enkelte regioner og de enkelte sygehuse. De har nu endnu et redskab til at sammenligne sig – og måske opdage, at der er områder, hvor tingene kan gøres bedre.”

Undersøgelsen viser også, at der er områder, hvor patienterne er mindre tilfredse med indsatsen på sygehusene. Det gælder fx emner som patientinformation og personalekontinuitet.

Hvad enten man er indlagt eller er i et ambulant behandlingsforløb bør tryghed være et omdrejningspunkt for den enkelte patients møde med hospitalet. Derfor har vi før sommerferien vedtaget en ny lov, der skal sikre alle de patienter én fast kontaktperson. Loven gælder fra 1. januar 2009. Når vi laver en tilsvarende undersøgelse af tilfredsheden til næste år, forventer jeg altså at se andre resultater mht. information og personalekontinuitet”, siger Jakob Axel Nielsen.

Undersøgelsen er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I marts 2008 blev et spørgeskema sendt til 42.707 personer, der i perioden november til december 2007 havde været på ambulatorium fordelt på 106 enheder (70 offentlige og 36 private). Den samlede svarprocent er 52,9 pct.

Kontakt:


Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 40 82 06 37, e-mail mde@sum.dk

Læs mere i "Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospitalers og - klinikkers ambulatorier 2008"

Læsevejledning til bilagstabeller til undersøgelsen.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |