Skip navigation


Oprettelse af nationalt organdonationscenter

11-05-2007
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har efter aftale med Dansk Folkeparti besluttet at oprette et nationalt organdonationscenter på Skejby Sygehus. Formålet med centret er at sikre bedre sammenhæng og effektivitet i forbindelse med organdonation og stillingtagen til donation.

Regeringen har efter aftale med Dansk Folkeparti besluttet at oprette et nationalt organdonationscenter på Skejby Sygehus. Formålet med centret er at sikre bedre sammenhæng og effektivitet i forbindelse med organdonation og stillingtagen til donation.

Centret består af en sekretariatsfunktion på Skejby Sygehus, et organdonationskorps samt de eksisterende nøglepersoner på de enkelte sygehuses anæstesi- og intensivafdelinger.

Centret skal fungere som støtte for de enkelte sygehusafdelinger ved organdonation. Sygehusafdelingerne får derfor mulighed for at tilkalde et organdonationskorps, som kan hjælpe afdelingerne med alt det praktiske i forbindelse med en organdonation. Korpset placeres decentralt i de enkelte regioner og med koordinerende funktion hos de eksisterende transplantationskoordinatorer.

Nøglepersonerne styrkes med flere ressourcer, og de får opgaver med at sikre, at potentielle donorer findes og at der tages stilling vedr. organdonation. De får også opgaver vedr. systematisk vidensopsamling om dødsfald og donorpotentiale.

Centerfunktionen på Skejby koordinerer aktiviteterne sammen med de tre transplantationskoordinatorfunktioner. Centerfunktionen varetager rekruttering af donorkorpset og styrkelsen af nøglepersonfunktionen. Centerfunktionen får væsentlige opgaver i forbindelse med uddannelse og vidensdeling samt med at følge donationsaktiviteten og følge op herpå.

Der knyttes en styregruppe til centerfunktionen med repræsentanter fra bl.a. sygehusejerne, transplantationskoordinatorfunktionerne, faglige selskaber og patientforeninger.

Centret finansieres af en bevilling på 9 mio. kr. som indgik i finanslovsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.

Kontakt:

Kommunikationsmedarbejder Martin Deichmann, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf.: 40 82 06 37.

Birgitte Josefsen (V), tlf.: 33 37 45 59.

Birthe Skaarup (DF), tlf.: 33 37 51 12.

Helle Sjelle (KF), tlf.: 33 37 42 05.


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |