Skip navigation


Sundhedsministeren er klar med efterspurgt fødselspakke

05-01-2018
PRESSEMEDDELELSE - En længe ventet fødselspakke sætter både fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på landets fødeafdelinger og oplevelsen for de gravide kvinder.

Antallet af fødsler fortsætter med at stige, viser tal fra Danmarks Statistik.

”Det er alt i alt positivt! Men det betyder også, at der kan blive travlt på landets fødeafdelinger, hvis ikke vi tænker os om i tide.  Derfor lancerer vi i dag en fødselspakke, som skal bidrage til, at alle kommende forældre også fremover får en tryg og god fødsel,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

Ministeren har defineret fire målsætninger for fremtidens fødselsindsats: Skræddersyede forløb, gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.

Gravide har forskellige behov
Med fødselspakken lægger sundhedsministeren vægt på, at gravide kvinder har forskellige behov, der kan handle om alt fra et ønske om hjemmefødsel til ekstra konsultationer op til fødslen.

”De gravide kvinder og deres partnere skal inddrages mere i, hvordan fødeafdelingen tilrettelægger det bedst mulige fødselsforløb for dem. På den måde kan vi også tage bedre hånd om særligt sårbare eller udsatte gravide og nyfødte,” siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere anbefalingerne for svangreomsorgen i Danmark. Anbefalingerne skal ligge klar i 2019, og fødselspakken lægger nu op til, at anbefalingerne i højere grad målrettes mere individuelle og sammenhængende fødselsforløb.

Væk med dårligt arbejdsmiljø
De faglige organisationer på fødselsområdet har længe ønsket politisk fokus på fødselsområdet.

”Det har vi ikke glemt, og derfor skal vi ikke kun sikre de gravide kvinder, men også fødeafdelingernes personale. For det gavner hverken personalet eller de fødende, at jordemoderen, fødselslægen eller sygeplejersken går ned med stress,” siger sundhedsministeren.

Hun opfordrer derfor til, at regionerne bruger de øremærkede 50 mio. kr. på økonomiaftalen for 2018 specifikt til at sikre et sundt arbejdsmiljø på fødeafdelingerne.

Se hele udspillet her.    

Fakta på fødselsområdet 

 • 62.500 babyer blev født i 2016
 • Tallet forventes at stige til 72.000 i 2026 
 • 93 procent af de fødende har en god oplevelse af deres fødsel 
 • 95 procent af de fødende oplevede at få den ønskede støtte fra sundhedspersoner under fødslen
 • Gennemsnitsalderen for fødende er i årrækken 1977-2005 steget fra 26,5 år til 30,9 år 
 • Flere fødende lider af psykiske lidelser, kroniske sygdomme og overvægt 
 • Andelen af alle levendefødte børn ved kejsersnit er faldet fra 21,8 pct. i 2013 til 19,3 pct. i 2016 
 • 80 procent af de kvinder, der har fået foretaget kejsersnit efter eget ønske, var flergangsfødende ifølge tal fra 2005 
 • 93 procent af disse begrundede valget med en tidligere dårlig fødselsoplevelse 
 • Antallet af jordemødre er steget i perioden 2006-2016 fra 1.100 til næsten 1.600 
 • Samtidig er antallet af øvrigt personale faldet

Kilder: LUP Fødende, STDS, DST, Det Medicinske Fødselsregister, e-sundhed og Danske Regioner.


Sidst opdateret 27-11-2018
Udspil - En god og sikker start på livet:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |