Skip navigation


Ny aftale mellem Danmark og Norge skal sikre billigere medicin

18-09-2018
PRESSEMEDDELELSE - I dag underskrives en ny aftale mellem Danmark og Norge om fælles indkøb af medicin. Målet er, at samarbejdet skal sikre bedre forsyningssikkerhed og på sigt billigere medicin i begge lande.

Danmark og Norge går nu sammen om fælles prisforhandlinger på medicin.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Danmark og Norge, der i dag er blevet underskrevet af Danmarks sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Norges sundhedsminister Bent Høie.

”Jeg er glad for, at vi i dag med aftalen slår fast, at vi har et fælles ønske om at samarbejde, så vi kan sørge for, at vores borgere får de rette lægemidler til den rette tid – til en fair pris. Vi skal have mest mulig sundhed for pengene,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Jeg er sikker på, at den aftale, som vi i dag indgår vil styrke vores forhandlingsposition, når det gælder nye, meget dyre lægemidler,” siger Norges sundhedsminister Bent Høie.

Det nye samarbejde mellem Danmark og Norge skal først og fremmest sikre en bedre forsyningssikkerhed, da tilstrækkelige forsyninger af ældre lægemidler med udløbet patent er en udfordring i både Danmark og Norge.  Samtidig skal samarbejdet sikre bedre priser ved indkøb af lægemidler.

Aftalen er en ministererklæring, der er rettet mod indkøbsorganisationerne Amgros og Lis, der er de to organisationer, der er ansvarlige for indkøb af medicin til henholdsvis de danske og norske regioner. Med aftalen opfordres de to organisationer til at gøre brug af muligheden for at gå sammen om fælles udbud og prisforhandlinger på udvalgte lægemidler.

Aftalen baserer sig på et nordisk samarbejde, der den senere tid er blevet intensiveret, blandt andet ved at tilbyde fælles forhandlinger om lægemidlet Spinraza, ligesom Danmark og Norge netop har inviteret til dialogmøde om et kommende fælles nordisk udbud for udvalgte lægemidler.

Læs hele aftalen  Intensjonsaftale mellem Danmark og Norge (PDF)

Pressekontakt: Presserådgiver Anne Katrine Restrup på akr@sum.dk eller 30612532     

BAGGRUND
Intentionsaftalen mellem Danmark og Norge er resultatet af længere tids arbejde i Nordisk Ministerråd og Nordisk Lægemiddel Forum (et forum for de nordiske indkøbsorganisationer). De nordiske sundhedsministre gav på Nordisk Ministerrådsmøde den 30. marts 2017 mandat for erfaringsudveksling på pris- og tilskudsområdet.

Samarbejdet skulle især give mulighed for at informationsdeling ift. at håndtering og indkøb af nye, dyre lægemidler. I mandatet lå der også mulighed for, at et eller flere lande kunne indgå et tættere samarbejde om eksempelvis fælles prisforhandlinger.

Danmark og Norge har vist interesse for fælles prisforhandlinger på lægemidler, og de danske og norske indkøbsorganisationer igangsatte, blandt andet på sundhedsministrenes opfordring, et pilotprojekt i Nordisk Lægemiddel Forum for at afsøge mulighederne for fælles udbud, prisforhandlinger og indkøb. Det pilotprojekt har udmøntet sig i aftalen, der underskrives i dag.


Sidst opdateret 18-09-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |