Skip navigation


Flere medarbejdere til ældresektoren

07-06-2018
PRESSEMEDDELELSE - Med økonomiaftalen mellem regeringen og KL lægges der op til samarbejde om at komme udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet til livs.

Torsdag middag nåede regeringen og KL til enighed om dette års økonomiaftale. Økonomiaftalen med KL løfter den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen.

Pengene skal også gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

”Jeg er glad for at vi endnu engang har landet en aftale med KL, som sætter kernevelfærden og ikke mindst ældreområdet højt. En værdig alderdom er helt central for mig og regeringen, og jeg er overbevist om, at kommunerne med aftalen har fået et løft, der kommer såvel hjemmeboende ældre som ældre på plejehjem til gode, siger ældreminister Thyra Frank.

Aftalen tilfører 100 millioner kroner i 2018 til kompetenceløft målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter, og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

Kommunerne vil blandt andet blive involveret i en kortlægning af rekrutteringsudfordringerne, som regeringen planlægger.

”Vi har virkelig brug for, at flere unge får lyst til tage en social- og sundhedsuddannelse og får øjnene op for det livsbekræftende arbejdsliv, som disse uddannelser åbner op for. Det er helt afgørende, at vi får taget hånd om de rekrutteringsudfordringer, vi ser på området,” siger ældreminister Thyra Frank.

Læs aftalen på Finansministeriet hjemmeside

Pressekontakt:  
Lotte Dahlmann, Presse – og kommunikationskoordinator, tlf. 30 61 21 79
 


Sidst opdateret 07-06-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |