Skip navigation


Forsat store forskelle på regionernes overholdelse af udredningsretten

07-12-2018
NYHED – Der er markante forskelle på regionerne, når det kommer til at sikre at patienterne udredningsret bliver overholdt, viser nye tal. Der er dog fremgang at spore når det kommer til overholdelse af udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien.

Det går på flere områder fremad for regionerne med at overholde patienternes ret til at blive hurtig udredt. Det viser de nyeste kvartalvise monitoreringstal fra Sundhedsdatastyrelsen, som offentliggøres i dag.

”Jeg noterer mig, at det går en smule fremad med at overholde udredningsretten. Der er dog stadig for store forskelle mellem regionerne, og det kan ikke være rigtigt, at der skal være så store forskelle, at man er markant bedre stillet som patient i Region Syddanmark end man er i Region Hovedstaden,” siger sundhedsminister Elle Trane Nørby.

Udredningsretten på 30 dage, der blev styrket af et bredt Folketing i 2016, skal sikre, at patienterne, hvis det er fagligt muligt, skal have afklaret hvad de fejler inden for 30 dage.
De nye tal viser, at det på landsplan gælder for ca. 81 procent af sygdomsforløbene. 
Mest markant er udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor udredningsretten blev overholdt i ca. 87 af tilfældene. I 2. kvartal var det tal nede på ca. 78 procent.
Region Hovedstaden var i 2. kvartal nede på en overholdelse af udredningsretten på ca. 42 procent. De nye tal viser dog tegn på forbedring med en overholdelse på ca. 56 procent.

”Det er positivt at se, at Region Hovedstaden virker til at være kommet i gang med at få rettet op på forrige kvartals dårlige resultat. Men den forbedring kommer også efter et helt uacceptabelt lavt niveau. Derfor ser jeg frem til at se regionen fortsætte arbejdet med at prioritere en hurtig hjælp til børn og unge i psykiatrien,” siger Ellen Trane Nørby.

Læs mere om udredningstal for 3. kvartal 2018, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

FAKTA

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Det betyder, at patienter skal kunne få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Hvis regionen på grund af manglende kapacitet ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, har patienten ret til at blive udredt på et privathospital-Det betyder også, at patienten kan få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden for 30 dage. Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

PRESSEKONTAKT
Presserådgiver Anne Katrine Restrup på 30612532 eller akr@sum.dk


Sidst opdateret 26-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |