Skip navigation


Indsatsen mod sygdomsudbrud styrkes med sammenlægning af humant og veterinær beredskab

01-09-2017
PRESSEMEDDELSE – Statens Serum Institut og Københavns Universitet overtager sammen det veterinære beredskab fra 2020. For sundhedsminister Ellen Trane Nørby åbner det nye muligheder for at forebygge og bekæmpe sygdomme ud fra et One health-perspektiv, fordi mange bakterier og sygdomme bevæger sig til mennesker fra miljø og dyr.

Fra år 2020 bliver det Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU), der sammen skal rådgive Fødevarestyrelsen og stille en diagnose ved udbrud af farlige husdyrsygdomme.

Det bliver også SSI og KU, der skal forske i de sygdomme hos dyr, der kan smitte mennesker.

Det står fast, efter at Regeringen har valgt Statens Serum Institut og KU til at overtage det veterinære myndighedsberedskab fra DTU, der har beredskabet nu.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at SSI og KU i et konsortium har vundet opgaven, og dermed fra 2020 skal stå for det samlede veterinære og humane beredskab med fokus på det såkaldte One health-perspektiv, hvor man betragter beredskabet ud fra et samspil mellem dyr, fødevarer og mennesker.

”Det handler om en samlet tilgang til dyrs og menneskers sundhed. Grunden til, at det er vigtigt er, at mange af de infektioner, vi får, oprindeligt kommer fra dyr. Så hvis man skal være forudseende i forhold til at forebygge infektioner hos mennesker, så er man nødt til også at have en overvågning af infektionerne hos dyrene – så er man tidligere ude. Også indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes. Vi får nu et samlet beredskab dansk beredskab, der kan få afgørende betydning for menneskers helbred, dyresundhed og vores eksport”, siger Ellen Trane Nørby.

Større forståelse for resistente bakterier
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på KU bliver hovedansvarlig for den forskningsbaserede rådgivning, mens SSI bliver hovedansvarlig for den laboratoriebaserede diagnostik og rådgivning.

Administrerende direktør på SSI, Mads Melbye, er meget glad for den kommende opgave:

”Vi har i dag et godt beredskab for sygdomme hos både mennesker og dyr. Men vi ser frem til at udnytte den synergi, der ligger i at samle ekspertisen i de to beredskaber. Gennem dette kan vi udvikle et endnu bedre beredskab, fx gennem en samlet overvågning og forståelse af, hvad der sker, når sygdomme smitter mellem dyr og mennesker, eller når bakterier bliver resistente over for antibiotika”, siger Mads Melbye.

Der skal opføres særligt sikrede laboratorier og indkøbes udstyr på SSI for lige under 130 mio. kr. for at løse opgaven med at stå for både det veterinære og humane beredskab. Der vil derfor blive forelagt et aktstykke herom for Folketingets Finansudvalg.

Analyse af økonomien i SSI
Samtidig med beslutningen om placering af det veterinære beredskab er der også skabt ro om økonomien i Statens Serum Institut.

En analyse fra konsulentfirmaet McKinsey & Co, der blev gennemført i foråret, viser et forventet driftsunderskud i de kommende år, hvis ikke der gribes ind.

Samtidig anviser analysen en række muligheder for at styrke SSIs økonomi, efter at SSI Diagnostica og SSI Vaccineproduktion er solgt fra.

Læs rapporten (PDF)

Regeringen har samtidig med beslutningen om, at SSI og KU overtager det veterinære beredskab fra 2020, truffet beslutning om konsolidering af SSIs økonomi fra 2018.

Fakta om SSI:

  • SSI hører under Sundheds- og Ældreministeriet.
  • SSIs hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.
  • Samtidig er SSI en af landets største forskningsinstitutioner på det sundhedsvidenskabelige område • SSI sikrer også forsyning af bl.a. vacciner, herunder vacciner til børnevaccinationsprogrammet
  • Statens Serum Institut har cirka 700 ansatte.

Sidst opdateret 01-09-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |