Skip navigation


Sundhedsminister: Flere asbestofre skal have hjælp

17-05-2017
PRESSEMEDDELELSE – Det skal ikke kun være ægtefæller og samlevere, der har mulighed for at få erstatning, hvis de bliver ramt af lungehindekræft, fordi de har levet sammen med en asbestarbejder. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er derfor i dag blevet enig med Folketingets sundhedsordførere om, at den særlige kompensationsordning for asbestofre skal udvides, så hele husstanden, dvs. også børn og søskende til asbestarbejdere, bliver omfattet.

Det er ikke rimeligt, at børn og søskende til asbestarbejdere ikke kan søge om erstatning, hvis de bliver ramt af uhelbredelig lungehindekræft, ligesom ægtefæller og samlevere kan. Men sådan er den særlige kompensationsordning for asbestofre skruet sammen i dag, og det skal laves om. Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Børn og søskende skal selvfølgelig sidestilles med samlevere. Der er et klart hul i ordningen, som vi skal have lukket. Et hul, som har betydet, at mennesker, som er blevet ramt af den alvorlige og uhelbredelige kræftsygdom, fordi deres far eller storebror har slæbt asbest med hjem fra arbejde, ikke har kunnet søge om erstatning. De skal naturligvis – på linje med samlevere og ægtefæller – lukkes ind i målgruppen, så de også kan søge erstatning, hvis de bliver syge,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Siden 2016 har ægtefæller og samlevere til asbestarbejdere, der er blevet ramt af lungehindekræft, haft mulighed for at søge om erstatning. Det er imidlertid kommet frem, at også børn til asbestarbejdere bliver ramt af den særlige type lungehindekræft (mesoteliom), men at de ikke som udgangspunkt er omfattet af kompensationspuljen.

Ministeren vil ikke vente
Sundhedsministeren har i dag holdt et møde med Folketingets sundhedsordførere, og her er partierne blevet enige om en løsning.

”Jeg vil gerne takke ordførerne for, at de har været parate til at finde en løsning sammen med mig, for jeg mener ikke, at vi kan vente til en ny runde satspuljeforhandlinger i efteråret. Derfor må vi finde pengene til at udvide målgruppen her og nu. Jeg har derfor foreslået, at vi finder penge til at udvide ét år frem ved at omprioritere uforbrugte midler i Sundhedsministeriet. Jeg håber, at satsordførerne fra partierne derudover vil være med til i fællesskab at skaffe pengene til en fremadrettet finansiering i de kommende satspuljeforhandlinger,” siger Ellen Trane Nørby.

I stedet for blot at udvide målgruppen, så den også omfatter børn af asbestarbejdere, vil ministeren lade hele husstanden indgå i målgruppen, så også evt. søskende, der bliver ramt af kræft, bliver omfattet. Desuden lægger ministeren op til, at diagnoserne kræft i bughinde og testikelhinde skal inkluderes, da ministeriet har fået kendskab til, at asbestudløst kræft ikke alene findes i lungehinde, men også i bughinde og testikelhinde.

Kræftens Bekæmpelse har estimeret, at der vil være tale om ekstra 2-5 tilfælde om året, og det er vurderingen, at det vil koste mellem 340.000 og 850.000 kr. at udvide et år frem, dvs. til medio 2018.
Den fremadrettede finansiering kan ifølge ministeriets beregninger lande et sted mellem 3 og 15 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69

Fakta om kompensationspuljen:

  • Regeringen og partierne i satspuljekredsen afsatte aftalen for 2016 en særlig pulje på 10 mio. kr. til kompensation til andenhåndseksponerede asbestofre, herunder ægtefæller og samlevere til asbestarbejdere.
  • Puljen blev afsat, fordi man var blevet opmærksom på, at ægtefæller og samlevere, der eksempelvis havde vasket asbestarbejdernes arbejdstøj, også blev ramt af den asbestrelaterede kræftsygdom. Og i modsætning til asbestarbejderne er deres samlevere eller ægtefæller ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Sidst opdateret 17-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |