Skip navigation


Nye sundhedsaftaler skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsnet

31-10-2013
NYHED - Sundhedsminister Astrid Krag har i dag fremsat et lovforslag, der skal skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet og give bedre patientforløb.

Alle borgere skal opleve et sundhedsvæsen, der hænger sammen, og have tilbud af høj faglig kvalitet, uanset hvor de bor. Det er ambitionen for regeringen, der i dag har fremsat et lovforslag, der vil styrke samarbejdet om sundhedsopgaverne på tværs af regioner, kommuner og praksissektor.

Det skal bl.a. ske ved at nytænke de sundhedsaftaler, som hver af de 5 regioner indgår med kommunerne i den enkelte region. Fremover vil der ikke som i dag være 98 sundhedsaftaler, men fem.

"Ingen borger må falde mellem to eller flere stole i sundhedsvæsenet. Vi styrker derfor nu samarbejdet mellem sygehuse, de kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger og gør sundhedsaftalerne mere forpligtende. Og for at sikre en bedre sammenhæng i patientforløbene, og en større ensartethed i de behandlingstilbud, som borgerne tilbydes rundt om i landet, skærer vi ned på antallet af sundhedsaftaler. Det færre antal aftaler vil også gøre det nemmere for kommuner og regioner at bevare fokus på de konkrete målsætninger, som aftales indbyrdes", siger sundhedsminister Astrid Krag. 

De kommende sundhedsaftaler vil have fokus på nye, obligatoriske indsatsområder, der skal være omfattet af de aftaler, som regionerne og kommunerne skal indgå for perioden 2015-2018 (se fakta om sundhedsaftalerne herunder).

Som noget nyt skal indsatsområderne både omfatte borgere med fysiske og psykiske lidelser.

For at understøtte indsatsområderne har regeringen med økonomiaftalerne for 2014 prioriteret 250 og 300 mio. kr. til indsatser i henholdsvis regioner og kommuner, der bl.a. skal styrke behandlingen af patienter, der typisk har et behandlingsforløb på tværs af sygehusvæsenet, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen. Det gælder blandt andre ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme.

Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget inden jul med henblik på, at regioner og kommuner kan udarbejde de nye sundhedsaftaler i løbet af 2014.

De nye sundhedsaftaler forventes at træde i kraft i 2015.

Læs hele lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fakta om sundhedsaftalerne
Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtede til at indgå sundhedsaftaler.

Sundhedsaftalerne, der indgås en gang i hver valgperiode, er politiske aftaler om, hvordan regionsrådene og kommunalbestyrelserne samarbejder om løsning af opgaver på sundhedsområdet.

Formålet med aftalerne er at sikre koordinering og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af kommunerne og regioner, herunder almen praksis.

De kommende sundhedsaftaler, der skal indgås for perioden 2015-2018, skal dække følgende fire nye indsatsområder:

  • Forebyggelse
  • Behandling og pleje
  • Rehabilitering og genoptræning
  • Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 31-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |