Skip navigation


Ny satspuljeaftale på sundhedsområdet

28-11-2013
PRESSEMEDDELELSE - Sklerosepatienter, stof- og dopingmisbrugere. Det er nogle af de grupper, der får gavn af den netop indgående satspuljeaftale på sundhedsområdet for 2014-2017.

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF) har i dag indgået en aftale om satspuljen på sundhedsområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Der er afsat 53,9 millioner kroner over fire år til blandt andet at løfte indsatsen for sklerosepatienter samt stof- og dopingmisbrug.

Stofmisbrugere får ret til en samtale med en læge inden for tre dage og en behandlingsplan inden for 14 dage, efter de har henvendt sig til kommunen for at få hjælp til at komme ud af deres misbrug. Lægesamtalerne og behandlingsplanerne vil give et væsentligt kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen.

Det kommunale arbejde med at forebygge dopingmisbrug blandt unge får også et løft. Med udgangspunkt i erfaringer fra Aalborg Kommune er der afsat midler til, at en række kommuner kan styrke indsatsen for blandt andet at nå ud til unge potentielle dopingmisbrugere lokalt.

Styrket behandling til sklerosepatienter
Flere og flere får konstateret sklerose, og i dag lever ca. 12.500 danskere med sygdommen. Behandlings- og genoptræningsindsatsen af sklerosepatienter foregår primært på sygehusene og i kommunerne, men som supplement til de regionale og kommunale tilbud, driver Skleroseforeningen to Skelrosehospitaler i Ry og Hasle, hvor patienterne kan få en intensive genoptrænings- og rehabiliteringsophold.

Ventelisten til de to hospitaler er steget de senere år, og satspuljepartierne er derfor enige om en midlertidig forhøjelse på i alt 15 mio. af fritvalgsrammen til sklerosehospitalerne i Ry og Haslev. Det er desuden behov for at styrke samarbejdet mellem sklerosehospitalerne, regioner og kommunerne med henblik på at sikre, at der sker en prioritering af de patienter, der har størst behov.

Læs ’Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2014-2017’   (PDF)

Foruden aftalen på sundhedsområdet er satspuljepartierne også blevet enige om en aftale, der tilfører 410 mio. kr. til indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Aftalerne er først endeligt gældende, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Özlem Cekic, sundhedsordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 46 14.
Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 61 62 46 91.
Camilla Hersom, sundhedsordfører, Det Radikale Venstre, tlf.:  61 62 51 63.
Sophie Løhde, sundhedsordfører, Venstre, tlf.: 61 62 46 33.
Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 46 26.
Simon Emil Ammitzbøll, sundhedsordfører, Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03.
Benedikte Kiær, sundhedsordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 61 62 50 80.


Sidst opdateret 06-02-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |