Skip navigation


229 mio. kr. til sundhed for udsatte grupper

25-10-2012
PRESSEMEDDELELSE - Partierne bag satspuljen har i dag indgået en ny aftale, som giver 229 mio. kr. til sundhedsområdet. Pengene skal styrke indsatsen for blandt andre patienter med kroniske smerter, udsatte børn og unge og mennesker med psykiske problemer

Med den nye aftale, som regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) i dag har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er der nu 229 mio. kr. på vej til sundhedsområdet.

Aftalens indsatser på sundhedsområdet har fokus på at styrke sundheden for udsatte grupper, som på grund af eksempelvis langvarige og kroniske smerter eller psykisk sårbarhed er i fare for at miste fodfæste i dagliglivet og på arbejdsmarkedet. Med satspuljemidlerne bliver indsatsen for deres sundhed og livskvalitet således prioriteret, ligesom deres muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet gennem en god hverdag, uddannelse og arbejde bliver forbedret.

Som led i aftalen er der afsat 107 mio. kr. til fire forskellige projekter, der skal løfte forebyggelsen og behandlingen af psykisk sårbare. Der afsættes bl.a. 64 mio. kr. til en ansøgningspulje til pilotprojekter, som skal afprøve nye brugerstyrede senge, som reducerer brugen af tvang og medicin og styrker inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen.

Der er også afsat 26 mio. kr. over fire år til indsatser, der forebygger psykisk sygdom hos unge. Og 7 mio. kr. til at fortsætte den eksisterende afstigmatiseringskampagne "En af os", der har til formål at mindske fordomme om psykisk sygdom. Satspuljepartierne er også blevet enige om at øremærke 9,8 mio. kr. til indsatser for pårørende til personer med psykisk sygdom eller misbrug.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) siger om den nye aftale:
"Med den her satspuljeaftale fortsætter vi arbejdet med at forbedre indsatsen for udsatte gruppers sundhed. Jeg er utrolig tilfreds med aftalen, som blandt andet er med til at sikre, at vi hele tiden har fokus på at finde nye og bedre måder at forebygge psykisk sygdom hos unge. Samtidig vil vi afprøve nye metoder til at reducere tvang i psykiatrien og fortsætte kampen mod stigmatisering af personer med psykisk sygdom."

Aftalen giver også 4,4 mio. kr. årligt til at styrke tilbuddene for voldtægtsofre, så der sikres bedre og mere ens hjælp til voldtægtsofre – uanset hvor i landet man bor.

Der tilføres 67 mio. kr. over fire år til at styrke og udvikle indsatsen for patienter med langvarige og kroniske smerter. Herefter gøres indsatsen permanent med 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Aftalepartierne er endvidere enige om at afsætte 24 mio. kr. til behandling af svært overvægtige børn og unge.

Læs mere om aftalen her.

Aftalen er først endeligt gældende, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf.: 50 84 48 66, og pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre
Sophie Hæstorp Andersen, sundhedsordfører (S), tlf.: 33 37 40 14
Karen J. Klint, psykiatriordfører (S), tlf.: 33 37 40 28

Camilla Hersom, sundhedsordfører (R), tlf.: 61 62 51 63

Jonas Dahl, sundheds- og psykiatriordfører (SF), tlf.: 33 37 44 18

Sophie Løhde, sundhedsordfører (V), tlf.: 61 62 46 33
Jane Heitmann, psykiatriordfører (V), tlf.: 61 62 51 96

Liselott Blixt, sundheds- og psykiatriordfører (DF), tlf.: 33 37 51 20

Joachim B. Olsen, sundhedsordfører (LA), tlf.: 61 62 50 93
Thyra Frank, socialordfører (LA), tlf.: 40 14 54 10

Benedikte Kiær, sundheds- og psykiatriordfører (K), tlf.: 61 62 50 80


Sidst opdateret 21-11-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |