Skip navigation


Fælles værdier for mødet med samfundets mest udsatte borgere

28-06-2012
PRESSEMEDDELELSE - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet offentliggør en ny rapport om fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte.

En social - eller sundhedsmedarbejder, der udviser omsorg, medmenneskelighed og respekt over for de socialt udsatte, og som møder den udsatte med en åben ligeværdig kommunikation. 

 

Det er blot nogle af de værdier, som ifølge rapporten "Fælles Værdier", skal sikre, at socialt udsatte føler sig anerkendte, når de henvender sig til social- og sundhedssystemet.  

Baggrunden for rapporten er, at mange socialt udsatte oplever kontakten til social- og sundhedssystemet negativt. Dette får nogle udsatte til at vende systemerne ryggen, og derved risikerer de, at de ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Derfor har Rådet for Socialt Udsatte anbefalet, at der formuleres fælles værdier for det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte.   

I rapporten giver dr.scient.soc. Søren Juul og chefkonsulent Erik Riiskjær deres bud på, hvilke værdier der bør være styrende for et anerkendende og respektfuldt møde med socialt udsatte. Forfatterne fremhæver blandt andet følgende nøgleord:

  • fokus på borgerens rettigheder

  • ægte og ærlig information

  • reelle muligheder for medinddragelse

  • at der handles i fortrolighed og så vidt muligt i fælles forståelse med borgeren

  • værdsættelse og synliggørelse af borgerens perspektiver   

Ministeren for sundhed og forebyggelse og social- og integrationsministeren er enige om, at rapporten sætter fokus på et vigtigt emne. 

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler: Den bedste behandling sker i et samspil mellem sundhedsvæsenet og patienten. Socialt udsattes behov for at indgå i et samspil og være involveret i egen behandling er grundlæggende den samme som for enhver anden patient, men måden man når ind til den hjemløse eller narkomanen med få ressourcer kan være helt anderledes”. 

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup supplerer: ”Jeg er meget optaget af at skabe en bedre socialpolitik, hvor vi sikrer os, at vores indsatser rent faktisk gør en forskel for borgerne. Det gælder særligt i forhold til samfundets mest udsatte og sårbare grupper. Men en afgørende forudsætning for at mennesker kan udvikle sig positivt er, at de mødes i øjenhøjde og med respekt."

De to ministre opfordrer nu ledere og personale på det sociale og sundhedsmæssige område til at bruge rapporten og tage en debat om, hvordan værdierne kan udmøntes på deres arbejdsplads, så udsatte borgere bliver mødt med både respekt, krav og omsorg.   

I tillæg til oplægget er der udarbejdet fem korte videofortællinger omhandlende socialt udsattes møde med social- og sundhedsvæsenet fortalt af socialt udsatte borgere samt en pjece, som sammenfatter konklusionerne fra oplægget.   

Yderligere oplysninger 
Social- og Integrationsministeriet:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01 
Anna Rolfgaard, fuldmægtig, tlf: 41 85 11 01 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:
John Erik Pedersen: 7226 9466   
 

Link til rapport: ”FÆLLES VÆRDIER i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte”   

Link til sammendrag/pjece: ”FÆLLES VÆRDIER i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte”

 

Link til 5 korte videofortællinger:    

Videofortælling 1: Jan Kirschner (Den fordrevne kastebold)

Videofortælling 2: Stefan Vierø (Besøg hos kejseren) 

Videofortælling 3: Jesper Hansen (Få øjnene op)   

Videofortælling 4: Henrik Labanse (Sådan er livet)

Videofortælling 5: Sofie (Lys fremtid)     


Sidst opdateret 07-08-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |