Skip navigation


Hjælp til kvinder med PIP-implantater

11-01-2012
PRESSEMEDDELELSE - Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag skærer igennem i sagen om de franske implantater med erstatning, undersøgelse af lovbrud og opstramning af love og regler.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag tager nu en række skridt for at sikre fuldstændig klarhed i sagen om de franske implantater, der har været omtalt i forskellige medier i de seneste dage.

Skridtene omfatter bl.a., at politiet nu bliver bedt om at undersøge sagen om de brændte journaler.

”Privatklinikkens ejer har til Sundhedsstyrelsen oplyst, at klinikkens patientjournaler er blevet brændt. Så nu vil Sundhedsstyrelsen bede politiet undersøge, om der kan være tale om en overtrædelse af straffeloven”, siger Astrid Krag.

”For mig handler det her først og fremmest om at skabe sikkerhed for en række kvinder – og muligvis mænd – der er usikre og bekymrede, efter at sagen om de franske implantater er kommet frem.”

Minister for sundhed og forebyggelse opfordrer kvinder, der er utrygge ved deres implantater om at gå til den klinik eller det sygehus, hvor de er blevet opereret – eller gå til deres praktiserende læge.

”Alle de berørte kvinder skal naturligvis have den rådgivning de har brug for fra deres læge og den eventuelle efterfølgende undersøgelse. Hvis det herefter vurderes, at implantaterne skal fjernes eller det vurderes, at de indopererede implantater skal erstattes, så vil det blive gjort der, hvor de er sat ind – eller på det offentlige sygehus.”

”Samtidig kan jeg kun gentage Patientforsikringens opfordring om at kvinder der mener, at de er kommet til skade ved de her operationer søger erstatning. ”

Ministeren opfordrer samtidig Regionerne til at undersøge, om det er muligt at rejse erstatningskrav mod Privatklinikkens tidligere ejer.

”Der er tale om en enkeltstående sag, hvor det ser ud til, at loven er blevet brudt i flere lande, men der kan alligevel være grund til at se på, om den danske lovgivning er god nok. Derfor har jeg taget initiativ til at se på den danske lovgivning og reglerne på området. Det skal stå lysende klart, at klinikejere har pligt til at sikre journalerne – uanset om de autoriserede sundhedspersoner eller ej. ”

Sundhedsstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en revision af styrelsens bekendtgørelse om journalføring. Inden for kort tid vil bekendtgørelsens bestemmelse om pligten til journalaflevering blive revideret. Den nye bekendtgørelse vil kunne træde i kraft den 1. marts 2012, men vil ikke få tilbagevirkende kraft.

”Derudover er der behov for at stramme op i loven om virksomhedsansvarlige læger. Det kunne for eksempel være nødvendigt at indføre en pligt for den virksomhedsansvarlige læge til uden ophør at informere Sundhedsstyrelsen hvis han bliver fyret, hvis ejeren beslutter at lukke klinikken, eller hvis lægen bliver opmærksom på lovbrud i klinikken”, siger minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag.


Sidst opdateret 12-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |