Skip navigation


Styrket samarbejde skal forbedre behandlingen af den ældre medicinske patient

20-12-2012
NYHED - 20 mio. kr. er nu på vej til fire regionale projekter, der skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger – til glæde for ældre medicinske patienter. Projekterne udmøntes som led i den nationale handlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne besluttede at udarbejde med aftalen for 2012-2015.

Når en ældre borger bliver syg, vil et behandlingsforløb typisk involvere både kommunen, et sygehus, den praktiserende læge – udover patienten selv og dennes pårørende. Når så mange parter er med i det samlede forløb, er det helt centralt, at samarbejdet fungerer så godt som muligt.

Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen besluttede med aftalen for 2012-2015 at afsætte midler til at styrke indsatsen for netop den ældre medicinske patient med en samlet national handlingsplan. Den indebærer flere konkrete initiativer, som samlet set skal forbedre samarbejdet og koordineringen mellem regioner, kommuner og praktiserende læger og derved reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Et af initiativerne er en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til projekter, der skal udvikle og afprøve nye samarbejdsformer.

Sundhedsminister Astrid Krag siger om indsatsen for den ældre medicinske patient:

Vi satte den ældre medicinske patient på dagsordenen med beslutningen om at afsætte godt 200 mio. kr. fra satspuljen i 2012-2015 til en national handlingsplan. Det gjorde vi for at styrke indsatsen i forhold til en sårbar patientgruppe, der gennem de sidste 10 år har været overset. De ældre patienter skal møde et behandlingssystem, der taler sammen og sørger for trygge rammer, og som forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser. De fire projekter, der går i gang næste år, vil bidrage med vigtig viden og erfaringer. ”

På baggrund af en ansøgningsrunde har Sundhedsstyrelsen nu udvalgt de regionale projekter, der modtager støtte. Projekterne er hver i sær forankret i en region samt en eller flere kommuner.

Følgende projekter modtager støtte:

·          Region Syddanmark & Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner – 5,5 mio. kr.

·          Region Sjælland & Roskilde, Greve og Lejre kommuner – 4,5 mio. kr.

·          Region Nordjylland & Hjørring, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg kommuner – 4,5 mio. kr.

·          Region Midtjylland & Holstebro Kommune – 5,5 mio. kr. 


Sidst opdateret 20-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |