Skip navigation


FN sætter kroniske sygdomme på den globale dagsorden

20-09-2011
PRESSEMEDDELELSE - Den 19.-20. september 2011 afholdes FN’s højniveaumøde om forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme. Mødet samler stats- og regeringschefer og sundhedsministre fra hele verden.

Med højniveaumødet vil de enorme økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger forbundet med kroniske sygdomme for første gang blive sat på den globale sundheds- og udviklingspolitiske dagsorden. Mødet vil resultere i vedtagelsen af en sluterklæring med en række politiske bindinger til forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme.

Nylige rapporter fra FN’s generalsekretær og WHO vurderer, at omkring 60 % af alle dødsfald på verdensplan kan tilskrives kroniske sygdomme (”non-communicable diseases” - NCD’er). Heraf finder 80 % sted i mellem- og lavindkomstlandene. Prognoserne viser, at tendensen er særlig bekymrende for udviklingslandene, der vil opleve en markant stigning i NCD-byrden frem mod år 2030.

Højniveaumødet om NCD’er vil primært fokusere på fire sygdomme: Kræft, hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme og diabetes, da en stor del af dødsfaldene kan relateres til netop disse sygdomme. Den bredere NCD-dagsorden rummer dog også en lang række andre sygdomme, herunder psykiske sygdomme og alzheimers sygdom. Særligt fire faktorer øger risikoen for pådragelse af NCD’er: Rygning og alkoholmisbrug, lav fysisk aktivitet samt usund kost.

Under højniveaumødet vil der blive afholdt tre rundbordsdiskussioner om: a) De sociale og økomiske følger af NCD'er; b) Styrkelse af nationale kapaciteter og politikker og c) Fremme af internationalt samarbejde. Repræsentanter fra civilsamfundet, delegerede og repræsentanter fra forskellige FN-organisationer vil deltage. Danmark er ved højniveaumødet repræsenteret af Indenrigs- og sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, v. direktør Else Smith, Udenrigsministeriet v. den danske FN-ambassadør samt repræsentanter for civilsamfundet.

D
anmark har i WHO-regi været dagsordensættende i forhold til kroniske sygdomme, idet Danmark som et af de første lande i verden valgte at sætte NCD og udfordringerne i forbindelse med disse sygdomme på dagsordenen i forbindelse med den danske bestyrelsespost i WHO (2006- 2009).

Danmark har været engageret i forberedelsen af højniveaumødet. FN afholdt den 16. juni 2011 en civilsamfundshøring i New York, hvor både flere danske civilsamfundsrepræsentanter og den danske FN-mission deltog. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Udenrigsministeriet har ligeledes afholdt et åbent dialogmøde for interesserede aktører, som led i den danske forberedelse til højniveaumødet.

Læs mere om FN Sluterklæring

Yderligere oplysninger


  • Maja Mortensen, den danske FN-mission i New York, +1 646 932 2914
  • Katrine Schjønning, kontorchef i Indenrigs- og sundhedsministeriet, +45 25 27 56 32
  • Marianne Kristensen specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, +45 20 75 96 41

Sidst opdateret 28-09-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |