Skip navigation


Sårede libyere til behandling i Danmark

04-11-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen beslutter at modtage sårede libyere til behandling i Danmark.

Det libyske overgangsråd har anmodet Danmark om at modtage op til 50 libyere, som er blevet hårdt såret i den libyske konflikt. Det libyske hospitalsvæsen har ikke selv mulighed for at behandle det store antal sårede. Der er et særligt stort behov for specialiseret behandling af hårdt sårede libyere med krigstraumer. Alle udgifter til behandling og transport af patienter vil blive afholdt af Libyen. En lang række andre lande har fået tilsvarende henvendelser.

Regeringen har besluttet at imødekomme den libyske anmodning. Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse arbejder tæt sammen om at løse denne opgave. De libyske patienter forventes behandlet på Rigshospitalet, Århus Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Forsvaret vil håndtere lufttransport af de sårede libyere med brug af Flyvevåbnets C-130J Hercules Transportfly, som er særligt indrettet til at kunne transportere og behandle syge og sårede.

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag udtaler i denne anledning:
”Libyen står med en kolossal opgave omkring behandling af de mange sårede fra konflikten. I Danmark besidder vi lægefaglige kompetencer inden for områder, som er stærkt efterspurgt af libyerne. Det glæder mig, at Danmark og ikke mindst de danske regioner og sygehuse med kort varsel er rede til at bidrage til, at nogle af disse sårede får langt bedre fremtidsperspektiver i kraft af den behandling de kan tilbydes i Danmark.”

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler i denne anledning:
”Jeg er glad for, at vi har denne mulighed for at hjælpe nogle af de mange sårede fra konflikten i Libyen. Det er tragisk at så mange mennesker er blevet såret. Mange af de sårede er helt unge mennesker, der har kæmpet for en bedre fremtid. Jeg finder det derfor naturligt, at vi fra dansk side hjælper Libyen med den kæmpestore opgave det er, at behandle sårede libyere. Det er vigtigt for Libyen at tage hånd om dem der er blevet såret i kampene, så de får mulighed for at deltage i opbygningen af det nye Libyen.”

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtaler i denne anledning:
”Det er meget vigtigt for mig, at forsvaret også kan hjælpe med den civile indsats, nu hvor selve den militære indsats er slut i Libyen. Vi har hele tiden sagt, at vi var klar til at hjælpe libyerne både under og efter konflikten. Det glæder det mig, at vi kan bruge forsvarets fly til transport af sårede libyere, så de kan få specialbehandling på hospitaler i Danmark. Det er ikke første gang, at forsvarets ressourcer har været benyttet i humanitære situationer. Senest benyttede vi forsvarets fly til transport af nødhjælp til det jordskælvsramte Tyrkiet.”
 


Sidst opdateret 04-11-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |