Skip navigation


Over en milliard til sundhedsområdet

16-11-2011
PRESSEMEDDELELSE - Ny aftale om satspuljemidler mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, giver over en milliard kroner til sundhedsområdet.

Sundhedsområdet bliver styrket med 1.166,2 mio. kr. fra 2012-2015. Midlerne skal gå til en opprioritering af psykiatrien og forebyggelse og sundhed for udsatte grupper som fx ældre medicinske patienter. Det ligger fast, efter at partierne bag satspuljen er blevet enige om en aftale.

Aftalen indeholder en række initiativer, der bl.a. betyder flere penge til en hurtigere og mere sammenhængende behandling af psykisk sygdom. Der afsættes 100 mio. kr. til en mere sammenhængende indsats, gennem bedre samarbejde mellem almen praksis og psykiatrien. Der bliver også afsat 140 mio. kr. til flere sengepladser i psykiatrien, for at sikre mulighed for indlæggelse, når det er nødvendigt.

Samtidig målrettes der godt 100 mio. kr. til at sikre hurtigere udredning af børn og unge med psykisk sygdom, bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem kommuner og behandlingssteder. Derudover sikres 20 mio. kr. til bedre forhold for børn, der har psykisk sygdom i familien. Langt størstedelen af midlerne til psykiatrien er afsat som permanente midler, så der bliver skabt sikkerhed for en langsigtet og prioriteret indsats.

Aftalen sikrer samtidig, at det bliver lettere for personer med psykisk sygdom at få hjælp uden for normale åbningstider, og der oprettes flere regionale pladser til akut psykiatrisk behandling. Den akutte og nære psykiatri bliver samlet opprioriteret med 20 mio. kr. om året, så det bliver lettere at få hurtig behandling - også i nærområdet. Derudover bliver aldersgrænsen for behandling af let til moderat depression fra 18 til 37 år fjernet, så alle over 18 år får tilskud til behandling.

Indsatsen på forebyggelsesområdet bliver også styrket med en række initiativer. Der bliver afsat 200 mio. kr. til bedre behandling af ældre medicinske patienter. Bl.a. skal særlige forløbskoordinatorer være med til at sikre et mere sammenhængende behandlingsforløb for særligt svækkede patienter. Samtidig bliver indsatsen overfor de helt unge rygere opprioriteret med 16 mio. kr., så der både lokalt og nationalt kan forebygges bedre. Der afsættes også midler til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, og en styrket indsats for social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) siger om den nye aftale:

”Med den her aftale styrker vi indsatsen for personer med psykisk sygdom og udsatte. Jeg er utrolig glad for, at vi med et bredt flertal kan sikre psykisk syge bedre muligheder for at få behandling, end de har i dag. Med aftalen giver vi et yderligere permanent løft til psykiatrien. Vi ved, at en hurtig behandling mindsker risiko for genindlæggelse, og derfor styrker vi indsatsen over en bred kam, bl.a. ved at sikre flere sengepladser og bedre mulighed for akut psykiatrisk behandling.”

Det bemærkes, at aftalen først er endeligt gældende, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Læs aftalen her

 

Kontaktinfo:
Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, kan kontaktes via særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf.: 50 84 48 66 

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Sophie Hæstorp Andersen, Sundhedsordfører (S): 33 37 40 14
Liv Holm Andersen, Psykiatriordfører (R): 33 37 42 23
Camilla Hersom, Sundhedsordfører (R): 33 37 47 05
Jonas Dahl, Sundhedsordfører (SF): 33 37 44 18
Özlem Sara Cekic, Psykiatriordfører (SF): 33 337 44 19
Sophie Løhde, Sundhedsordfører (V): 29 72 88 99
Jane Heitmann, Psykiatriordfører (V): 61 62 51 96
Liselott Blixt, Sundhedsordfører (DF): 33 37 51 20
Joachim B. Olsen, Sundhedsordfører (LA): 61 62 50 93
Benedikte Kiær, Sundhedsordfører (K): 61 62 50 80 


Sidst opdateret 18-11-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |