Skip navigation


Kommende forældre skal kunne vælge mellem anonyme og ikke-anonyme sæddonorer

24-03-2011
PRESSEMEDDELELSE – Regeringen vil give kommende forældre, der bliver behandlet med kunstig befrugtning, mulighed for frit at vælge mellem anonyme og ikke-anonyme sæddonorer. Som reglerne er nu, har patienterne kun den valgmulighed, hvis de bliver behandlet i ikke-lægeligt regi.

Enlige og par, der er i behandling med kunstig befrugtning, skal selv kunne vælge, om deres kommende barn skal have mulighed for at få oplysninger om deres biologiske far eller ej.
Regeringen vil til efteråret fremsætte lovforslag, så kommende forældre får muligheden for selv at vælge, om de vil behandles med sæd fra en anonym eller en ikke-anonym sæddonor. Dansk Folkeparti bakker op om forslaget.

Som reglerne er i dag, kan man kun vælge at blive behandlet med sæd fra en ikke-anonym donor, hvis man bliver behandlet med kunstig befrugtning i ikke-lægeligt regi, f.eks. på en jordemoderledet klinik.
I praksis er patienter, der får IVF-behandling, dermed afskåret fra at vælge sæd fra en ikke-anonym donor. Det bliver ændret med det kommende lovforslag.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Kommende forældre skal selv have mulighed for at vælge, hvilken donationsform der er den rigtige for lige netop deres familie. Forældrene er de bedste til at varetage barnets tarv og hensynet til den samlede familie. Det er selvfølgelig en forudsætning i den nye lov, at både sæddonor og den kvinde eller det par, der bliver behandlet med kunstig befrugtning, giver samtykke til den valgte donationsform, så alles ønsker bliver imødekommet. Derfor synes jeg, det er rigtigt, at vi skaber frihed til selv at vælge donationsformen i lovgivningen.”


Det forventes, at lovforslaget vil blive fremsat i efteråret.

Se lovforslaget (linker til høringsportalen)


Baggrund
I februar 2011 har et lovudkast vedr. sæddonation været i høring. Der er generelt tilslutning til lovforslaget, som der nu arbejdes videre med på baggrund af de modtagne høringssvar.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Anna Skat Nielsen, tlf.72 26 94 31
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 28-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |