Skip navigation


Bedre sammenhæng for patienterne

23-03-2011
PRESSEMEDDELSE: Ny lov skal sikre, at sundhedspersonalet kan dele viden om den enkelte patient. Det giver sammenhæng – og kortere indlæggelser, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Den ene hånd skal vide, hvad den anden gør.

Det er – kort sagt – formålet med et lovforslag, som indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i dag fremsætter.

Tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere skal fremover, når det er nødvendigt  - ligesom læger kan i dag - kunne bruge de elektroniske patientjournaler og dermed være så godt som muligt klædt på til at give den enkelte patient den bedste behandling.

Det vil give en højere grad af sammenhæng og kvalitet i behandlingen og tryghed for den enkelte patient.

"Nu skal det være slut med, at patienten skal starte forfra hver gang og oplyse de samme ting igen og igen til forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet . Den ene hånd skal vide, hvad den anden gør i sundhedsvæsnet," siger Bertel Haarder.

Han understreger, at der altid skal være en behandlingsmæssig grund til, at sundhedspersonalet læser patienternes journaler. Og at patienten kan blokere oplysninger, som hun eller han ikke ønsker skal deles.

En anden del af det nye lovforslag handler om kommuners og regioners mulighed for at indhente data om patienterne. Formålet med den del af forslaget er, at regionerne og kommuner skal have bedre mulighed for at udarbejde statistikker til at danne sig et overblik over patienternes behov. På den måde skal de bedre kunne skaffe sig et grundlag for at give de bedste sundhedstilbud til patienterne.

Men det understreges i lovforslaget, at kommunerne og regionerne ikke har lov til at bruge oplysningerne om den enkelte patient i en sagsbehandling – kun til statistikker. Denne understregning skal blandt andet sikre, at følsomme oplysninger ikke bruges, når en patient fx søger om ydelser.

"Der skal være sammenhæng og høj kvalitet i de tilbud, patienten får. Dermed hjælper vi blandt andet til den rette behandling – og til at patienten ikke er på hospitalet unødigt eller længere end højst nødvendigt. På den måde er lovforslaget også et skridt mod kortere indlæggelser. Og det er den vej, vi skal", siger Bertel Haarder.


Yderligere oplysninger
Pressechef Niels Ditlev, tlf. 72 26 94 08


Sidst opdateret 23-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |