Skip navigation


135 mio. kr. til 8 sundhedshuse i Region Sjælland og Region Syddanmark

22-03-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Dansk Folkeparti har nu fordelt 2. runde af den såkaldte akut-pulje på 600 mio. kr. Midlerne går til 8 sundhedshuse i Region Sjælland og Region Syddanmark.

Der er enighed om fordelingen af yderligere 135 mio. kr. til at sikre tryghed og styrke akutindsatsen i landets yderområder. I denne omgang er det borgerne i Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Bogense, Nordborg, Skærbæk samt på Møn, Ærø og Langeland, som får glæde af akutmidlerne til lægehuse og sundhedshuse.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Jeg er glad for, vi nu uddeler 135 mio. kr. til nye sundhedshuse, hvor kommuner og regioner samler forskellige lokale sundhedstilbud. F.eks. bliver Kalundborgs nye sundheds- og akuthus en samlet indgang for borgerne til det nære sundhedsvæsen, hvad enten det er ældre kronikere, der har behov for behandling, en person der skal have taget røngtenbilleder eller hjælp fra psykiater eller psykolog. Det samme gælder i Rudkøbing på Langeland, hvor jordemoderkonsultationerne får til huse samme sted som den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger, vagtlægen og hele den kommunale indsats med forebyggelse og rehabilitering. Det er enklere for borgerne, når tilbuddene samles et sted, og kvaliteten får et løft, fordi sundhedspersonalerne kan samarbejde på tværs af faglige grænser. De nye sundhedshuse kan varetage langt den største andel af sundhedsopgaverne i lokalområdet, og det giver tryghed for borgerne."

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt siger:

"Jeg kan kun sige tillykke til borgerne i de udvalgte lokalområder, som nu bliver begunstigede med et sundhedshus. Sundhedshusene kan ikke erstatte lokale sygehuse, men de kan tage sig af rigtig mange småskader, akutopgaver, forebyggelse og rehabilitering. Opgaver, som måske ikke nødvendigvis kræver decideret sygehusbehandling. Dansk Folkeparti har i mange år arbejdet for flere lokale sundhedscentre og de har stået højt på Dansk Folkepartis ønskeseddel. Tryghed i sundhedssystemet handler jo ikke kun om de store alvorlige og meget behandlingskrævende lidelser. Det handler også om den brækkede finger, graviditetsbekymringer, eller de vejrtrækningsproblemer, som man gerne vil have den lokale læge til at kigge nærmere på hurtigst muligt. Sundhedshusene bliver en fornuftig udbygning af det danske sundhedssystem, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti."


Oversigt over de konkrete projekter, som får akutmidler i 2. ansøgningsrunde

Projekt  Bevilget beløb 
Region Sjælland   
1. Sundhedscenter Stege - fase 2  6.538.810 
2. Sundheds- og akuthus i Kalundborg  49.300.000 
3. Sundhedscenter Odsherred - fase 2  6.900.000 
I alt  62.738.810 
   
Region Syddanmark   
4. Sundhedshus Bogense  11.100.000 
5. Sundhedshus Nordborg  14.000.000 
6. Sundhedshus Ærø  10.000.000 
7. Sundhedshus Skærbæk 14.740.000 
8. Sundhedshus Rudkøbing  23.000.000 
I alt  72.840.000 
   
I alt  135.578.810 


Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 600 mio. kr. til en styrket akutindsats i yderområder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, herunder lægehelikopterordning.

Med akutaftalen af 8. juni 2010 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den overordnede fordeling af de 600 mio. kr.

Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere fordelt 435 mio. kr. til sundheds- og akuthuse, moderne lægehuse, udbygning af præhospitale beredskaber, særlige førstehjælpere og en forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup.

[Indsæt links til pressemeddelelser af 25. januar, 11. februar, 3. marts og 4. marts].

I alt er nu fordelt 570,7 mio. kr. til 38 konkrete projekter landet over. jf. nedenstående oversigt:

Region  Antal projekter ialt  Bevilget beløb i alt (mio.kr.) 
     
Region Sjælland  140,8 
     
Region Syddanmark  75,7 
     
Region Midtjylland     
- Nordvestjylland    133,9 
- Lægehelikopter    59,6 
- Øvrige projekter    55,8 
- Ialt    249,3 
     
Region Nordjylland  104,9 
     
Ialt  38  570,7 
Note: I forhold til forsøgsordningen med lægehelikopter skal bemærkes, at den også vil dække Region Nordjylland.


De resterende midler fra akutpuljen vil bl.a. blive anvendt til kompetenceløft af sundhedspersonale (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.), som skal varetager nye opgaver og indgå i ændrede funktoner i forbindelse med udbygningen af de nære sundhedstilbud og den præhospitale indsats.


Yderligere oplysninger
Kommunikationschef Line Aarsland, mobil 24 40 74 71


Sidst opdateret 22-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |