Skip navigation


42 nye hospicepladser på vej

18-05-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har i forbindelse med kræftplan III afsat midler, så det samlede antal hospicepladser i Danmark kommer op på 250.

På hospice kan døende og uhelbredeligt syge personer få hjælp til at lindre deres smerter, så de får en værdig død, og så deres pårørende kan tage afsked på en værdig måde.   

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har derfor i forbindelse med Kræftplan III afsat midler til 42 nye hospicepladser. Med de nye pladser kommer det samlede antal hospicepladser i Danmark op på 250.   

De nye hospicepladser etableres løbende frem mod 2014. Der er afsat midler til etablering af 12 pladser i år og 10 pladser årligt frem til 2014.

Pladserne er fordelt mellem regionerne primært på baggrund af befolkningsgrundlaget. Det betyder, at Region Hovedstaden får 12 af de i alt 42 pladser, Region Syddanmark og Region Midtjylland får hver 9 pladser og Region Sjælland og Region Nordjylland får hver 6 pladser.

For at sikre en god proces for fordeling af de 42 ekstra hospicepladser udmelder Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid to ansøgningsrunder – den første med ansøgningsfrists den 1. september 2011 og den anden med frist 1. august 2012. På den måde får de regioner, der har projekter i støbeskeen mulighed for at gå hurtigt i gang med byggeriet, mens der i øvrige regioner er mulighed for at udforme nye hospiceprojekter med en lidt senere opstartsdato.

De nye hospicepladser drives af selvejende hospicer, der indgår driftsoverenskomst med den region, hvor hospicet er placeret.

De nye hospicepladser etableres som et ud af flere tiltag i Kræftplan III for at styrke det palliative område. Det palliative område styrkes, så de patienter som desværre ikke kan helbredes får den bedst mulige støtte, lindring og tryghed, hvad enten de ønsker at dø hjemme, på hospital eller på hospice.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Lund-Kramer, e-mail calc@im.dk og tlf. 72 26 94 62

Sidst opdateret 18-05-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |