Skip navigation


Danske børns sundhed kortlægges i ny database

17-05-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsministeren har netop gjort det obligatorisk for kommunerne at indberette oplysninger om børns sundhed til børnedatabasen.

Børnedatabasen indeholder oplysninger om vægt og højde fra barnet bliver født, til barnet går ud af skolen, barnets udsættelse for passiv rygning og barnets ernæring de første fire måneder.

Med børnedatabasen gives der mulighed for mere udbyggende analyser af børns sundhed i Danmark.

Børnedatabasen blev skabt af KL i samarbejde med Sundhedsstyrelsen som et pilotprojekt. Det er nu besluttet at gøre indberetningerne til børnedatabasen obligatorisk for alle kommuner, så man har en fælles offentlig database om børns sundhed.

Den 1. december 2011 skal alle kommuner have tilsluttet sig børnedatabasen.

Administrativt vil det lette kommunerne, idet de samtidig slipper for at skulle indberette til den nuværende ydelsesstatistik.


Indenrigs- og sundhedsminister
Bertel Haarder siger:

”Med børnedatabasen får vi et nyt og mere enkelt indberetningssystem, som på en mere systematisk og brugbar måde samler viden om børns sundhed. Samtidig får de enkelte kommuner mulighed for at kunne sammenligne sig med andre kommuner og for at kunne måle effekten af en indsats, fx i forhold til overvægt eller amning.”


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Helle Hyllehøj, tlf. 72 26 94 76


Sidst opdateret 17-05-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |