Skip navigation


Danmark skal være blandt verdens førende leverandører af sundheds- og velfærdsløsninger

09-05-2011
PRESSEMEDDELELSE - Økonomi- og erhvervsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren har inviteret til en række dialogmøder for at få idéer fra dansk erhvervsliv til at styrke vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder.

Eksport, markedsføring og tiltrækning af investeringer var på dagsordenen, da udenrigsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren i dag holdt dialogmøde med en række erhvervsledere, organisationer og forskere. Mødet er det andet i en række af møder omkring sundheds- og velfærdsløsninger.  

Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger vil vokse markant de kommende år med flere ældre og stigende sundheds- og velfærdsudgifter – også i de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika.  

Det kan skabe nye vækstmuligheder for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder som på en række områder tilbyder attraktive løsninger. Men hvis Danmark skal have andel i denne nye globale ”silver economy”, skal kendskabet til danske løsninger og kompetencer være i top. 

Derfor har økonomi- og erhvervsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren inviteret til en række dialogmøder for at få indspil og idéer fra dansk erhvervsliv til at styrke vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder.  

Det sidste møde, hvor ministrene præsenterer deres opfølgning på drøftelserne, finder sted fredag den 27. maj. 

”Hvis vi skal fastholde vores position som internationalt førende inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, kræver det, at vi kan tiltrække dygtige forskere og investeringer fra udlandet. Samtidig skal vi sikre, at virksomhedernes samarbejde med sundhedsvæsenet giver et stærkt afsæt for eksport af danske løsninger. Jeg ser frem til at drøfte, hvordan vi kan styrke indsatsen på disse områder, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.”  

Udenrigsminister Lene Espersen siger: 

”Tusinder af videnstunge arbejdspladser afhænger af, at danske sundhedsvirksomheder har gode rammevilkår og nem adgang til eksportmarkederne. Udenrigsministeriet sidder med ved forhandlingsbordet i WTO, deltager i bilaterale frihandelsaftaler og løser de konkrete barrierer, virksomhederne møder på eksportmarkederne. Vi er unikt placeret i forhold til at skabe gode rammevilkår og kan derfor bidrage afgørende til sundhedsvirksomhedernes eksportmuligheder. Det er vigtigt, at vi har fingeren på pulsen i forhold til sektorens udfordringer og muligheder, så mit Eksportråd hele tiden kan forfine og optimere indsatsen i et tæt samarbejde med erhvervslivet, derfor er dagens dialogmøde vigtig.”

Kontakt
Pressechef Niels Ditlev 


Sidst opdateret 27-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |