Skip navigation


Nye faglige retningslinjer for visitation til operation for slidgigt i knæene

04-07-2011
PRESSEMEDDELELSE - I dag offentliggøres nye faglige retningslinjer for visitation og henvisning for behandling af knæartrose (slidgigt i knæene).

Regeringen og Danske Regioner aftalte i økonomiaftalen for 2011, at der skal ske en skarpere styring og prioritering på sundhedsområdet. Målet er at gennemgå og revidere de faglige retningslinjer og visitationsgrundlaget for en række væsentlige sygdomsområder for at sikre, at det er de rette patienter, der tilbydes operation.

 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået nye faglige visitationsretningslinjer for den store gruppe af patienter med slidgigt i knæene. Jeg forventer, at de nye retningslinjer vil være til gavn for patienterne og være med til at sikre, at de rette patienter tilbydes den rette behandling – og ikke mindst, at det er de rigtige patienter, der henvises til operation.De nye faglige visitationsretningslinjer for knæartrose er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med ledende klinikere.

Retningslinjerne udsendes i dag til regionerne, offentlige sygehuse, praktiserende læger, speciallæger m.fl. – og gælder fra 1. oktober 2011.

Tidligere er der udarbejdet nye retningslinjer for visitation og henvisning til fedme- og rygbehandling, som trådte i kraft 1. januar 2011.

Der vil i den kommende tid blive udarbejdet retningslinjer på andre områder. Næste skud på stammen er faglige visitationsretningslinjer for skulderkirurgi, som forventes udsendt i oktober 2011.


Se de nye faglige retningslinjer for knæartrose  (Linker til Sundhedsstyrelsens hjemmeside)


Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Jesper Myrup, tlf. 72 26 96 85
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 04-07-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |