Skip navigation


200 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient

22-12-2011
PRESSEMEDDELELSE

Forløbskoordinatorer skal tage den ældre medicinske patient i hånden og sikre gode og sammenhængende patientforløb, og opfølgende hjemmebesøg ved praktiserende læge og hjemmesygeplejerske skal forebygge genindlæggelser. Det er to af de helt centrale initiativer i den handlingsplan for den ældre medicinske patient, der offentliggøres i dag.   

Et generelt kvalitetsløft til de ældre medicinske patienter er nøgleordet i den nye handlingsplan. Handlingsplan indeholder 11 konkrete initiativer, der skal forebygge genindlæggelser, sikre sammenhæng i patientforløbet og en systematisk medicinafstemning.   

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger om den nye handlingsplan for den ældre medicinske patient:   

”Jeg er meget glad for, at den ældre medicinske patient endelig bliver sat på dagsordenen med en national handlingsplan. Det er mit håb og min forventning, at handlingsplanen bl.a. vil medvirke til at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser. For det kan være meget hårdt for den enkelte patient at ryge ind og ud af et sygehus.”   

Ministeren er samtidig glad for, at der i handlingsplanen er afsat midler til at sikre bedre sammenhæng for den enkelte patient i mødet med sundhedsvæsenet.   

”Handlingsplanen skal også styrke sammenhængen i patientforløbet. Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen har derfor bl.a. afsat 97 mio. kr. til fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Det sker for at sikre patienten en tryg og sammenhængende indsats og høj kvalitet i hele forløbet fra kontakt til egen læge over indlæggelse på sygehus og i den videre indsats i eget hjem. Forløbskoordinatorer er et centralt punkt i regeringsgrundlaget, og jeg er glad for, at det kommer med i handlingsplanen,” siger Astrid Krag.   

Handlingsplanen peger også fremad. Som en del af handlingsplanen iværksættes en grundig analyse af den bedst mulige anvendelse af de medicinske afdelinger.   

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger: ”Vi skal sikre, at det er den rette patient, der ligger i den rette seng på det rette tidspunkt. Det er det bedste for den enkelte patient og det er bedst for samfundet.”   

Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2012 afsat 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 for at understøtte indsatsen med en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.   

Initiativer i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient:

Initiativ

Beskrivelse

Afsatte midler

1

Styrkelse af rational farmakoterapi i regionerne (lægemiddelenhed)

15 mio. kr.

2

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte til det fælles medicinkort

12 mio. kr.

3

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning

45 mio. kr.

4

Lægers overblik over lokale subakutte/akutte kommunale tilbud

Vurderes at kunne indgå som del af kommunernes almindelige opgavevaretagelse.

5

Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud

20 mio. kr.

6

Idékatalog om subakutte/akutte tilbud

0,5 mio. kr.

7

Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau, underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen praksis

3,5 mio. kr.

8

Forebyggelse af tryksår

2,1 mio. kr.

9

Fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

97,4 mio. kr.

10

Afklaring af individuelle forløbsplaner

0,4 mio. kr.

11

Analyse af de medicinske afdelinger

2,5 mio. kr.

 

Læs handlingsplanen 

Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for denældre medicinske patient - juni 2012

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Lund-Cramer, tlf. 72 26 94 62
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66 


Sidst opdateret 13-06-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |