Skip navigation


Mod et bedre sundhedsvæsen

19-08-2011
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarders kommentar til regeringens aftale med Dansk Folkeparti om at nedlægge regionerne

Efter aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at nedlægge regionerne siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:


"Jeg er meget glad for aftalen i dag. Nu er vi enige – kursen er sat, og jeg glæder mig til det videre arbejde. Målet er at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Men vi vil også styrke lokaldemokratiet ved at overføre nogle af regionernes opgaver til kommunerne, som er nærmere borgerne, og som de kender bedre. F.eks. dele af den primære sundhedssektor.

Regionerne har løst en meget vigtig opgave. De har placeret de specialiserede sygehuse. Den placering støbes nu ind i mursten, beton og udstyr til 41,4 milliarder kr. De nye sygehuse vil stå i årtier frem i tiden. Der vil i fremtiden være betydeligt færre politiske valg at foretage for regionerne.

Det helt rimelige krav fra borgerne er, at den specialiserede sygdomsbehandling er af den samme høje kvalitet overalt i landet, f.eks. samme overlevelsesmuligheder for lungekræftpatienter. Hvis det ikke fungerer, bliver jeg straks kaldt i samråd i Folketinget. Derfor er det logisk, at  Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen også får det politiske ansvar for det specialiserede sundhedsvæsen og for at give "mest sundhed for pengene".

Helt anderledes er det med kommunernes institutioner. Her ønsker borgerne ikke, at alt skal være ensartet. De vil gerne have skoler og plejehjem med selvstændige profiler at vælge imellem.

Med aftalen om at nedlægge regionerne, styrkes kommunernes rolle – og dermed styrkes også det lokale demokrati med de 98 kommunalbestyrelser. De kommunale politikere skal nemlig også i fremtiden tage  væsentlige og reelle politiske beslutninger -  og stå til ansvar for vælgerne."


Læs mere om ny organisering af sundhedsområdet
(linker til Finansministeriets hjemmeside)


Sidst opdateret 19-08-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |