Skip navigation


Vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder skal styrkes

29-04-2011
PRESSEMEDDELELSE – Danmark skal eksportere sundheds- og velfærdsløsninger for milliarder. Derfor har tre ministre – indenrigs- og sundhedsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og socialministeren – netop afholdt dialogmøde om vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder.

Fra 2000 til 2009 steg den samlede eksport af sundheds- og velfærdsløsninger markant og ligger i dag på ca. 70 mia. kr.
Eksporten af sundheds- og velfærdsløsninger udgør samtidig en stadigt stigende andel af den samlede danske eksport.

Det er en positiv udvikling, som skal styrkes, så Danmark i fremtiden kan indtage en førerposition på området.

På den baggrund indledte indenrigs- og sundhedsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og socialministeren torsdag drøftelser med en række erhvervsledere, organisationer og forskere om, hvordan vi styrker grundlaget for Sund Vækst og udvikling af velfærdsløsninger i Danmark.
På dialogmødet har ministrene ønsket at få indspil og idéer fra dansk erhvervsliv til, hvordan øget offentlig-privat samarbejde kan styrke vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærds-virksomheder og på den måde skabe grobund for fornyet vækst i Danmark.

Mødet er det første af to dialogmøder. Det andet dialogmøde afholdes 9. maj og har fokus på eksport og markedsføring af velfærdsløsninger.


Dialogmødet bygger videre på en række initiativer fra regeringen, der skal sikre gode vilkår for udvikling og eksport af sundheds- og velfærdsløsninger. Det gælder fx. indsatser i regi af Fornyelsesfonden, ABT-fonden og Sund Vækstdagsordenen. Også sundhedsforskningen er løftet gennem en årrække. Området har også fokus i regeringens strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde fra januar 2011. Hertil kommer to nye initiativer:

  • Regeringen fremsætter i denne uge et lovforslag, der vil udvide dispensationsmulighederne i lov om kommuners og regioners deltagelse i offentlig-private selskaber med henblik på at styrke private virksomheders muligheder for eksport, fx af sundheds- og velfærdsløsninger. 

  • Regeringen vil pr. 1. juni 2011 give sygehusene lov til at være ”værter” for innovationsprojekter, sådan at private virksomheder kan skyde penge i projekter på sygehusene til afprøvning af ny teknologi mv.


Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Danmark har brug for, at vi udvikler nye løsninger, som kan imødegå de udfordringer, vi står overfor med flere ældre, betydelige sundheds- og velfærdsudgifter, et begrænset økonomisk råderum og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er udfordringer, som det offentlige ikke kan løse alene. Der er brug for, at vi inddrager erhvervslivets kompetencer og viden som en del af løsningen.”


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:

”Det er vigtigt, vi skaber så gode rammer som muligt for, at gode ideer kan vokse og udvikle sig til f.eks. nyt apparatur eller nye behandlingsmetoder. Behovet er der allerede – vi så det i Odense, som gerne ville starte et innovationsprojekt i form af et testlaboratorium, men som blev stærkt begrænset af, at det ikke er tilladt for private aktører at skyde penge i projektet. Det bliver det nu, og forhåbentligt vil vi se mange flere innovative projekter skyde op i takt med, at de nye sygehuse bliver opført”.


Socialminister Benedikte Kiær:


”Den demografiske udvikling med voksende udgifter til behandling og pleje giver store udfordringer for Danmark og andre sammenlignelige lande. Men griber vi denne udfordring rigtig an, åbner der sig også nye muligheder. For udover teknologi til plejesektoren, så er der også et kæmpe erhvervspotentiale for produkter, som efterspørges af ældre borgere. Dertil sker der også en hastig udvikling af teknologi, som styrker kommunikationen og hverdagen for mennesker med handicap. Vi har et godt udgangspunkt, men det er kun sammen vi kan finde frem til, hvordan vi bedst udnytter mulighederne.”Fakta om dansk sundheds- og velfærdsindustri: 
 

  • Den danske sundheds- og velfærdsindustri består af virksomheder inden for lægemidler, hjælpemidler, medicoteknisk udstyr samt automatisering og tele. Hertil kommer virksomheder, der leverer serviceydelser og rådgivning inden for områderne.

  • Den samlede danske eksport af sundheds- og velfærdsløsninger er steget fra 36 mia. kr. i 2000 til knap 62 mia. kr. (løbende priser). Volumen i eksporten af lægemidler er tæt på fire gange større end de næststørste områder – hjælpemidler og medicoteknisk udstyr.

  • I 2009 udgjorde sundheds- og velfærdsløsninger 12,3 pct. af den samlede eksport og udgør en stigende andel af den samlede eksport.

  • Tyskland, Sverige, Frankrig og Storbritannien er de største aftagere af dansk eksport inden for EU, men USA er det største enkeltstående eksportmarked og aftager 17 pct. af den samlede eksport af sundheds- og velfærdsløsninger fra Danmark.Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Christian Harsløf, tlf. 72 26 96 87
Kommunikationschef Line Aarsland, tlf. 24 40 74 71


Sidst opdateret 29-04-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |