Skip navigation


Alle regioner skal have udrednings- og diagnosecentre

23-04-2011
PRESSEMEDDELELSE – Det er regeringens mål, at alle regioner skal have udrednings- og diagnosecentre, så patienter med uspecifikke symptomer er sikret hurtig og sammenhængende udredning af deres symptomer. Udrednings- og diagnosecentrene skal have det samlede ansvar for patientens udredning og patienten slippes ikke, før han eller hun enten er frikendt for alvorlig sygdom, eller der er lagt en samlet plan for videre behandling.

Regeringen vil tage initiativ til, at alle landets fem regioner får mindst et udrednings- og diagnosecenter, som patienter med uspecifikke symptomer kan henvises til.

Mange borgere med uspecifikke symptomer oplever usammenhængende udredningsforløb, hvor de føler sig "tabt" mellem deres praktiserende læge, forskellige sygehusafdelinger og speciallæger.

På udrednings- og diagnosecentrene skal de relevante diagnostiske undersøgelser falde som perler på en snor, og ingen patient skal tilbage til almen praksis, før han eller hun enten er frikendt for alvorlig sygdom, eller der er lagt en samlet plan for, hvordan patienten videre skal behandles


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"For patienten er det afgørende at få afklaret, hvad det betyder, hvis hun f.eks. pludselig taber sig, er mere træt end ellers eller har vedvarende feber. Er hun syg, skal hun have en diagnose så hurtigt som muligt, så den rigtige behandling kan sættes i gang – også så hurtigt som muligt. Og fejler hun ikke noget alvorligt, er det også vigtigt for hende at vide, at hun ikke skal bekymre sig. Vi tog første skridt i den retning med kræftplan III, hvor vi indførte diagnostiske pakker til patienter, der muligvis har kræft – men nu tager vi skridtet fuldt ud og sikrer, at alle regioner har mindst et center, som har det samlede ansvar for at udrede uspecifikke symptomer hos patienterne."


Ved at sikre, at der etableres diagnostiske centre i alle regioner kan der bygges ovenpå det arbejde, der allerede er igangsat med samling af diagnostikken på flere af landets hospitaler, som den nye specialeplan og også understøtter.Baggrund

  • Regionerne arbejder på hver deres måde med at styrke de diagnostiske forløb, og flere steder findes der allerede diagnosecentre.

  • Region Midtjylland har f.eks. etableret et stort diagnosecenter, "Center of Excellence" på Regionshospitalet i Silkeborg Centeret har specialister inden for alle ni medicinske specialer, specialiserede reumatologiske funktioner, et samlet center for bevægeapparatlidelser og en række koordinerende funktioner inden for kroniske sygdomme – hertil kommer de nødvendige billedediagnostiske funktioner og laboratoriefunktioner.

  • Det betyder, at patienterne kan få optimale udredningsforløb og lægerne har let adgang til hinandens råd på tværs af specialer. F.eks. kan patienter, der skal undersøges for mere end én sygdom, tilbydes parallelle udredningsforløb. Undersøgelserne kan med andre ord planlægges mest hensigtsmæssigt og foregå stort set samtidig. Dermed vil patienten opleve kortere ventetid, få hurtigere svar på undersøgelserne og dermed også opnå hurtigere behandling.

  • Det diagnostiske forløb sparer patienten for ventetid, og den praktiserende læge kan bruge Center of Excellence på sygehuset "uden om" de afdelinger, patienten ellers skulle have været henvist til. Derfor kalder Center of Excellence også sig selv "De praktiserende lægers hospital".Yderligere oplysninger
Kontorchef Niels Würgler Hansen, tlf. 72 26 94 33
Kommunikationschef Line Aarsland, mobil 24 40 74 71


Sidst opdateret 23-04-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |