Skip navigation


Danmark går foran i kampen mod antibiotikaresistens

27-04-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsministeren og fødevareministeren er enige om at gøre kampen mod antibiotika-resistens til en mærkesag, når Danmark overtager EU-formandskabet fra 1. januar 2012. De vil arbejde for en fælles-europæisk overvågning af antibiotikaforbruget og nedsat forbrug af antibiotika.

Kampen mod antibiotikaresistens skal være en af Danmarks mærkesager under EU-formandskabet 2012.
Det er indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og fødevareminister Henrik Høegh enige om.

Under overskriften ”Rationelt forbrug” vil ministrene sætte antibiotikaresistens på dagsordenen. Det vil bl.a. ske med målsætning om en fælles-europæisk overvågning af antibiotikaforbrug og resistens. Et andet mål er at nedsætte forbruget af antibiotika til mennesker og dyr, herunder særligt de kritiske antibiotika. De kritiske antibiotika er de typer, som er særlig vigtige i behandlingen af en række alvorlige infektionssygdomme.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Danmark har set i et internationalt perspektiv et lavt forbrug af antibiotika og en lav udvikling af resistens mod antibiotika. Både på europæisk og globalt plan stiger forbruget af antibiotika for såvel mennesker og dyr imidlertid, og i Danmark er komplekse resistensproblemer også begyndt at vise sig. Antibiotikaresistens standser jo ikke ved landegrænserne, især fordi vi rejser mere og mere og handler med fødevarer på tværs af landene. Derfor er antibiotikaresistens et fælles problem, som vi bl.a. skal bekæmpe i EU-regi.”


Fødevareminister Henrik Høegh siger:

”Vi oplever i denne tid en stigende international opmærksomhed omkring problematikken, og derfor er det oplagt, at vi sætter fokus på antibiotikaresistens under Dansk EU-formandsskab. En række tiltag – senest indførelsen af den såkaldte Gult Kort-ordning i Landbruget - har medvirket til, at Danmark, set i internationalt perspektiv, har et relativt lavt antibiotikaforbrug i staldene og en lav udvikling af resistens mod antibiotika. Det er landmændene og dyrlægernes fortjeneste.”


De to ministre offentliggjorde i maj sidste år en fælles handlingsplan mod antibiotikaresistens
, som på nationalt plan skal bekæmpe overforbrug af antibiotika og antibiotikaresistens.Yderligere oplysninger
Fuldmægtig
Katrine Skjærris Olsen Vasegaard, tlf. 72 26 94 89
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 27-04-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |