Skip navigation


300 mio. kr. til at sikre læger i yderområderne

03-09-2010
PRESSEMEDDELELSE – Nye moderne lægehuse, hvor flere læger arbejder side om side med bl.a. sygeplejersker skal være med til at tiltrække læger til yderområderne. Målsætningen er at sikre praktiserende læger i Danmarks yderområder, og den målsætning indgår i den politiske plan ”Danmark i balance”, som regeringen offentliggør i dag.

Moderne lægehuse med det nyeste udstyr, hvor læger arbejder side om side med sygeplejersker, fysioterapeuter og måske også psykologer.
Det er visionen med regeringens nye plan for, hvordan man rekrutterer og fastholder læger i yderområderne.

I fremtiden vil langt færre borgere gå til lægen hos en praktiserende læge, der sidder alene i sin egen praksis.
I fremtidens lægehus arbejder flere forskellige sundhedsfaglige personer sammen på tværs.


Hvis det skal blive virkelighed, kræver det bl.a., at der bliver åbnet for, at ikke-læger kan eje en lægepraksis, og at det bliver nemmere at ansætte læger.

”Vi ved, at mange yngre læger, som overvejer at slå sig ned som praktiserende læge, gerne vil have den faglige sparring og udveksling af erfaringer, som det kan give dem at arbejde i et moderne lægehus med kolleger og mulighed for faglig sparring og mindre papirarbejde. Og for en nyuddannet læge kan det være en stor mundfuld at skulle binde sig til en praksis de næste mange år. Så er det mere attraktivt for vedkommende at leje sig ind i et større lægehus,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Det har i nogle af yderområderne i Danmark været svært at rekruttere praktiserende læger. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti sat 300 mio. kr. af til bl.a. at etablere større lægehuse i yderområderne. De kommende sundheds- og akuthuse vil rumme en bred vifte af sundhedstilbud og skabe tryghed for borgerne.

De 300 mio. kr. indgår i den politiske plan ”Danmark i balance”, som regeringen offentliggør i dag. Planens sigte er, at det skal være godt og trygt at bo, leve og arbejde overalt i Danmark.

”Uanset hvor i Danmark, man bor, skal man have vished for, at man kan få lægehjælp, når man behøver den. Jeg vil nu drøfte med regionerne, hvordan vi sikrer, at de praktiserende læger bliver fastholdt i og rekrutteret til yderområderne,” siger Bertel Haarder.

De sidste brikker falder først helt på plads, når overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers Organisation er afsluttet.

Fokus på praktiserende læger i yderområderne hænger tæt sammen med regeringens politik om hurtig hjælp og nære sundhedstilbud overalt i Danmark og med den akutaftale, regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti i foråret.

Læs mere om akutaftalenYderligere oplysninger
Specialkonsulent Sven Erik Bukholt, tlf. 72 26 94 34
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 06-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |