Skip navigation


Regeringen og DF laver national handlingsplan for ældre medicinske patienter

12-05-2010
PRESSEMEDDELELSE - Ny national handlingsplan skal sikre, at behandlingsforløb for ældre medicinske patienter bliver bedre koordineret på tværs af specialer og sektorer. De gode løsninger findes mange steder lokalt, men de skal bredes ud, så borgere overalt i landet kan være sikre på at få den bedst mulige behandling, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at der skal udarbejdes en handlingsplan for ældre medicinske patienter. Handlingsplanen  skal være med til at sikre, at de ældre medicinske patienter får de bedst mulige behandlingsforløb. Handlingsplanen vil fokusere på en bedre koordination på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommuner og en bedre koordination på tværs af forskellige specialer internt på sygehusene. Men handlingsplanen vil også se på, hvordan man med øget fokus på tidlig opsporing og forebyggende initiativer i kommuner og hos praktiserende læger kan undgå, at nogle ældre bliver så dårlige, at de skal indlægges.

Målet er at sikre de bedst mulige forløb for de ældre medicinske patienter. Med handlingsplanen vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre, at patienterne ikke oplever manglede koordinering, unødigt besvær og træghed, når de har behov for hjælp fra flere forskellige parter – som f.eks. patientens egen læge, sygehuset og kommunen.

Mange medicinske patienter, som for eksempel diabetespatienter, har veldefinerede symptomer, og de kan derfor behandles i forholdsvis styrede forløb. Men der findes en stor gruppe medicinske patienter, som typisk er kendetegnet ved:

- at de er ældre - typisk over 65 år
- at de lider af flere forskellige sygdomme samtidigt
- at de har et stort medicinforbrug
- at de tit har et nedsat funktionsniveau
- at de ofte har behov for hjælp til daglige opgaver og pleje
- at mange har svage sociale netværk

Disse patienter kræver behandling og pleje på tværs af specialer, faggrupper og sektorer. Det medfører ofte, at ingen tager ansvar for patientens samlede behandlingsforløb. Det er her, den nye handlingsplanen skal sætte ind.

På lokalt niveau er der allerede gennemført en række initiativer, som giver de medicinske patienter et bedre behandlingsforløb. Så ideerne er der – men der har hidtil knebet med at få de gode ideer og erfaringer bredt ud til hele landet. Det skal den nye handlingsplan bl.a. sørge for.

Handlingsplanen vil bl.a. fokusere på:
- Forløbskoordination
- Udgående enheder

- Akutte eller subakutte tilbud
- Arbejdstilrettelæggelse

- Udskrivningskoordination

”Det må ikke være sådan, at de ældre medicinske bliver kastebolde mellem de forskellige sektorer. Det kan vi ikke være bekendt over for patienterne og over for de medarbejdere, der hver dag arbejder på at give patienterne den bedst mulige behandling. Jeg håber, at den nye handlingsplan kan være med til at sikre patienterne mere sammenhængende forløb og mere ensartede behandlingstilbud – uanset om det er hos den praktiserede læge, på sygehuset eller i kommunale tilbud, og uanset hvor i landet, de bor”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

H
andlingsplanen forventes færdig primo 2011.

Yderligere oplysninger:
Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) 33 37 51 20
Sundhedsordfører Birgitte Josefsen (V) 33 37 45 59
Sundhedsordfører Vivi Kier (K) 33 37 42 14


Sidst opdateret 26-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |