Skip navigation


Mindre bureaukrati og nemmere adgang til data

02-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Læger og sygeplejersker skal have bedre dokumentation til rådighed, og den tid, de bruger på at registrere, skal anvendes mere målrettet.

Indenrigs- og sundhedsministeriet offentliggør i dag en rapport, som afdækker anvendelsen af data i sundhedsvæsenet.

"For at sikre en effektiv behandling af høj kvalitet skal vi samordne indsatsen og afvikle unødige dobbeltregistreringer og dermed frigøre tid til patienterne. Og vi skal sikre, at de værdifulde informationer om behandlingskvaliteten er tilgængelige for sundhedspersonalet, når der er brug for det," siger Bertel Haarder.

Sundhedsvæsenets fornemmeste opgave er at give patienterne en hurtig behandling af god kvalitet. Blandt forudsætningerne for at sikre dette er, at mest mulig af sundhedspersonalets tid anvendes på decideret patientbehandling, og at de rette oplysninger er tilgængelige på rette tidspunkt. Den store mængde data, der i dag registreres på landets sygehuse, kan imidlertid anvendes mere effektivt. Målet er let adgang til ensartede oplysninger om kvalitet og dokumentation i sundhedsvæsenet. En bedre anvendelse af den store mængde sundhedsdokumentation kan bidrage til at forbedre ressourceanvendelsen og dermed løfte behandlingskvaliteten i sundhedsvæsenet. De centrale sundhedsmyndigheder vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden af data og for, at dokumentation bliver brugt til at udbrede de gode eksempler.

Rapporten vil indgå i forhandlinger med regionerne.

Læs rapporten om anvendelsen af data i sundhedsvæsnet


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |