Skip navigation


Bertel Haarder fik besøg af Ældresagen

24-06-2010
REPORTAGE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har haft besøg af Ældresagen. De drøftede bl.a. den nye nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter.

I dag, torsdag, har indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder haft besøg af flere repræsentanter fra Ældresagen. Over kaffen i ministeriets mødelokale blev der bl.a. tid til at drøfte den nye nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter, som regeringen har besluttet at indføre sammen med Dansk Folkeparti.

Handlingsplanen retter sig mod de ældre patienter, som lider af flere forskellige sygdomme samtidig, og som ofte har brug for hjælp til daglige opgaver og pleje.

Handlingsplanen skal fokusere på bedre koordinering af patienternes behandlingsforløb og bedre koordinering mellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse og mellem de forskellige afdelinger på sygehusene.

”Det må ikke være sådan, at de ældre medicinske patienter bliver kastebolde mellem de forskellige sektorer. Jeg håber, at den nye handlingsplan kan være med til at sikre patienterne mere sammenhængende forløb og mere ensartede behandlingstilbud", siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sammen med Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, og de øvrige repræsentanter fra Ældresagen
Repræsentanterne fra Ældresagen er glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at forbedre behandlingsforløbene for ældre medicinske patienter. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup (i midten) holder oversigten over hovedpunkterne med handlingsplanen.


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |