Skip navigation


Skærpede krav til udenlandske læger

13-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - Kravene til udenlandske læger, der vil arbejde i Danmark, bliver fra 1. januar 2011 skærpet. De nye regler betyder blandt andet, at læger fra lande udenfor Norden og EU bliver testet inden de kommer ud på danske sygehuse, og at de efter testen skal igennem samme kliniske basisuddannelse som danske læger.

Reglerne skal sikre, at udenlandske læger er lige så godt uddannede som danske læger, og at de kan kommunikere forsvarligt med patienter, pårørende og kolleger, inden de kommer i kontakt med danske patienter.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det var helt afgørende for mig, da jeg tiltrådte som indenrigs- og sundhedsminister at få genoprettet tilliden til udenlandske læger bl.a. ved, at borgerne kan være helt trygge ved, at udenlandske læger har været igennem samme kliniske uddannelse som danske læger. Lægerne skal bestå en sprogprøve og medicinske prøver, før de overhovedet kan arbejde som læger i Danmark, hvorefter de tilbydes klinisk forløb tilsvarende det danske læger er igennem,” siger Bertel Haarder.

De nye regler skal først og fremmest bidrage til at øge patientsikkerheden, men vil også betyde et ekstra kvalitetsstempel for de udenlandske læger, der fremover kommer til at arbejde i Danmark. Der må ikke herske usikkerhed om kvaliteten af det arbejde udenlandske læger udfører i Danmark. De nye regler  medvirker til at sikre, at læger, der arbejder i Danmark, lever op til Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav, og at patienterne dermed kan være trygge ved behandlingen.


De vigtigste elementer i de ny regler:

  • Lægen skal fremover bestå en sprogprøve i dansk som det allerførste.

  • Lægen skal bestå en skriftlig og mundtlig medicinsk prøve og gennemføre og bestå et kursus i dansk sundhedslovgivning, inden han eller hun kan arbejde som læge i Danmark.

  • Når sprog- og fagprøver er bestået, får lægen mulighed for at arbejde i et evalueringsforløb på et sygehus eller i almen praksis, hvor hans eller hendes kliniske kvalifikationer bliver vurderet.

  • Evalueringsforløbet er på 12 måneder, og svarer dermed til den danske kliniske basisuddannelse. Udenlandske speciallæger skal gennemføre et 6 måneders evalueringsforløb på en afdeling med det pågældende speciale.

  • Under lægens evalueringsansættelse bliver vedkommende fulgt tæt, idet den uddannelsesansvarlige overlæge - som supplement til den daglige observation - to gange inden for de første tre måneder skal vurdere den udenlandske læges kompetencer. Vurderingen skal afrapporteres til Sundhedsstyrelsen.

Sidst opdateret 13-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |