Skip navigation


National handlingsplan om demens

08-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - Med 14 konkrete anbefalinger vil regeringen forbedre vilkårene for mennesker med demens og deres pårørende.

En ny demensplan med 14 konkrete anbefalinger vil styrke og forbedre indsatsen for mennesker med demens. Nogle af hovedpunkterne er:

  • Bedre indsats over for demente personer med svære adfærdsforstyrrelser. 
  • Udvikling af nye og bedre aflastningstilbud til pårørende.
  • Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.
  • Udvikling af kliniske retningslinjer for udredning og behandling af demens.
  • Forløbsprogrammer for demens i alle regioner.
  • National oplysningsindsats om demens.

Med finanslovsaftalen for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne samt satspuljeaftalen for 2011-2014 er der afsat i alt ca. 30 mio. kr. til at føre handlingsplanens anbefalinger ud i livet.

Socialminister Benedikte Kiær: "Mange har demens tæt inde på livet. Enten fordi de selv har sygdommen, eller er pårørende til én med demens. Med handlingsplanen skaber vi blandt andet bedre aflastningstilbud til ægtefæller, og vi styrker medarbejderne i ældreplejen, så de bedre kan håndtere dem som på grund af deres demens er hyperaktive eller har en meget aggressiv adfærd."

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder: "Flere og flere kommer i behandling for demens, men både patienter og pårørende har fortjent en bedre koordination af området og en mere målrettet indsats. Det får vi med nye retningslinjer for udredningen og behandlingen og med forløbsprogrammer – en slags håndholdt indsats – for den enkelte patient, der hjælpes med at navigere mellem sygehus, egen læge og hjemmeplejen. Nogen regioner har allerede forløbsprogrammer – det skal de øvrige regioner lære af."

Dansk Folkepartis socialordfører Martin Henriksen: "Det handler om at sikre værdige og anstændige forhold for de mest udsatte ældre, som er ramt af en demenssygdom. Nu skal initiativerne ud og arbejde, og jeg ser frem til, at vi skal implementere forslagene og naturligvis fortsat drøfte, hvordan vi løbende kan gøre det bedre på et område, der fortjener offentlighedens opmærksomhed."

Handlingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet samt KL og Danske Regioner. Den går på tværs af social- og sundhedsområdet og skal blandt andet sikre større sammenhæng i indsatsen over for personer med demens og deres pårørende.

Som baggrund for handlingsplanen er der udarbejdet en omfattende kortlægning af demensområdet i Danmark 2010, der samler nyere national og international forskning samt praksisviden fra kommuner og regioner.

Handlingsplan og kortlægning kan læses her.

Yderligere oplysninger:

Helle Fich Pedersen, fuldmægtig, Socialministeriet, tlf. 33 92 94 52

Jesper Høvsgaard Termansen, presseansvarlig, Socialministeriet, tlf. 33 92 47 49, mobil 40 70 69 01

Camilla Lund-Cramer, fuldmægtig, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf. 72 26 94 62

Martin Deichmann, pressemedarbejder, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf. 72 26 94 14, mobil  40 82 06 37

Martin Henriksen, socialordfører, Dansk Folkeparti: 33 37 51 29


Sidst opdateret 28-02-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |