Skip navigation


Regionernes budgetter vokser med to mia. i 2011

01-09-2010
PRESSEMEDDELSE – Regeringens finanslovforslag for 2011 giver mulighed for at behandle flere patienter, øgede medicinudgifter og for flere besøg hos de praktiserende læger.

To milliarder mere til det danske sundhedsvæsen.

S
ådan lyder det i regeringens forslag til finansloven for 2011, som dermed falder helt i tråd med den økonomiaftale, regeringen indgik med Danske Regioner før sommerferien.

De ekstra penge giver regionerne et løft til at øge aktiviteten på sygehusene med tre pct., til højere medicinudgifter og til mere aktivitet hos de praktiserende læger.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Sundhed er et vigtigt område for regeringen, og det er finanslovforslaget med til at understrege. Regionerne får penge til at øget aktivitet og dermed mulighed for at behandle flere patienter. I finanslovforhandlingerne vil regeringen desuden søge tilslutning til at videreføre den markante styrkelse af kræftområdet med en ny kræftplan III. Men samtidig er det et ansvarligt finanslovforslag, der opfylder regeringens målsætning om økonomisk ansvarlighed.”

Mere præcist indebærer regeringens finanslovforslag, at der bliver afsat halvanden mia. kr. ekstra til sygehusområdet til flere behandlinger og øgede medicinudgifter, og en halv mia. kr. ekstra til flere behandlinger hos de praktiserende læger samt medicintilskud.


Hovedelementer i aftalen om regionernes økonomi for 2011


Mio. kr., 2011-pl


2011 

Løft til sygehuse (sygehusaktivitet, øvrige sygehusudgifter og sygehusmedicin)

1.487 

Løft til sygesikring (praksislæger og medicintilskud)

513 

Samlet løft

2.000 Som følge af prioriteringerne i regeringens genopretningspakke bliver der over de næste tre år fem mia. kr. ekstra til rådighed for sundhedsvæsenet.


Sidst opdateret 06-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |