Skip navigation


Halvanden mia. kr. til sundhedsområdet

26-10-2009
PRESSEMEDDELELSE - Der er enighed om en ny satspuljeaftale for 2010-2013 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Der er enighed om en ny satspuljeaftale for 2010-2013 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Aftalen indeholder knap en kvart milliard til styrkelse af den forebyggende indsats over for udsatte grupper.

Den indeholder endvidere en lang række initiativer, der skal styrke behandlingen af sindslidende, ikke mindst den sammenhængende indsats over for psykiatriske patienter. I aftalen indgår bl.a. en forsøgsordning med såkaldt tvungen opfølgning efter udskrivning for den lille gruppe af psykiatriske patienter, som gang på gang bliver tvangsindlagt, men dropper behandlingen efter udskrivning. Ordningen vil blive fulgt tæt politisk og administrativt.

I aftalen indgår også flere opsøgende og udgående teams. Erfaringerne fra akutteams og opsøgende psykiatriteams har vist, at en tidlig og intensiv indsats har effekt.
 
Nye tilbud skal gøre det nemmere at få den rette behandling i form af bedre tilgængelighed til psykiatriske tilbud fx udvidelse af åbningstider og oprettelse af en psykiatrisk hotline for bl.a. unge, og der afsættes desuden midler til hurtig opfølgning og forebyggelse af selvmord.

I alt 27 mio. kr. afsættes til at styrke kvaliteten i alkoholbehandlingen. Forældres misbrug har ofte store konsekvenser for børnene, og derfor afsættes penge til udvikling af behandlingsmetoder, som inddrager hele familien.

Årligt afsættes godt 140 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Sidste år blev det besluttet, at ordningen skal dække personer med fremadskridende sygdom. Den ordning er nu gjort permanent.

Der er afsat yderligere 58 mio. kr. til at forøge puljen til en styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen om den nye aftale:

"Jeg er meget glad for, at der er enighed om generelt at begrænse brugen af tvang i psykiatrien, og at der samtidig er forståelse for, at en lille gruppe patienter har helt særlige behov. For dem er tvungen opfølgning en mulighed for at forebygge, at deres sygdom gang på gang forværres i en sådan grad, at de igen og igen må tvangsindlægges.
 
Samtidig er jeg også meget tilfreds med den brede politiske opbakning til at prioritere sundhed i satspuljeforhandlingerne."

Jakob Axel Nielsen, minister for sundhed og forebyggelse kan kontaktes via pressechef Mette Ebdrup, tlf. 40 56 05 99.

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Vivi Kier (KF): 20 68 45 09
Sophie Løhde (V): 29 72 88 99
Birgitte Josefsen (V): 33 37 45 59
Liselott Blixt (DF): 26 39 10 49
Anne Marie Geisler Andersen (RV): 33 37 47 20
Morten Østergaard (RV): 33 37 47 18
Sophie Hæstorp Andersen (S): 26 15 45 90
Karen Johanne Klint (S): 33 37 40 28
Jonas Dahl (SF): 61 62 46 15
Karl Bornhøft (SF): 33 37 44 25
Özlem Sara Cekic (SF): 33 37 44 19
Simon Emil Ammitzbøll (LA): 33 37 49 03
  

Læs aftalen her.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |