Skip navigation


Finanslovsaftale sikrer ekspertbehandling og tryghed

12-11-2009
PRESSEMEDDELELSE

Under forhandlingerne om finansloven for 2010 har sygehusstrukturen i Vestjylland været et hovedemne. Den nye aftale sikrer både bedre behandlingskvalitet og tryghed. Der bygges et nyt sygehus i Gødstrup ved Herning, og regeringen anmoder Region Midtjylland om at udarbejde en plan for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland inden juni 2010. 

”Det er glædeligt, at det er lykkedes at nå en aftale. For mig er det afgørende, at patienterne tilbydes den bedst mulige behandling, og det kan vestjyderne nu se frem til. De komplicerede behandlinger, som kræver særlig ekspertise, samles ét sted, hvor patienterne behandles af erfarne speciallæger. 

Vestjyderne er naturligt nok optagede af, at de kan være sikre på hurtig behandling i de situationer, hvor tiden er knap. Det ved jeg fra debatmøder med mange tusinde lokale borgere i Vestjylland, som jeg har deltaget i. Det er nu op til Region Midtjylland at skræddersy en plan for de borgere, som har længst til det nye sygehus, ”siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.

Aftalen indebærer derudover en fremrykning af investeringer på ca. trekvart mia. kr. til at forbedre de fysiske rammer i sundhedsvæsenet. Det betyder, at der bliver råd til vedligeholdelse af sygehusene, flere enestuer i psykiatrien og flere pladser til kriminelle børn og unge med psykiske problemer. Desuden sikrer aftalen, at der sættes særligt ind over for medicinske patienter. Sundhedsstyrelsen nedsætter en styregruppe, som skal afdække best practise og komme med retningslinjer, der kan øge kvaliteten for medicinske patienter.

”Det er en god aftale, som især har fokus på nogle af de mest udsatte grupper i sundhedsvæsenet, nemlig de psykisk syge og de medicinske patienter. Samtidig sikrer den, at sygehusene kan tilbyde patienterne moderne fysiske rammer”, udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.

Den ny finanslovsaftale indeholder desuden ekstra 250 mio. kr. - så der nu er i alt 500 mio. kr. - til at løse de problemer med at skaffe hurtig hjælp og lægeassistance, som kan opstå i udkantsområder og på øer.

Kontakt: pressechef Mette Ebdrup, tlf. 40 56 05 99


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |