Skip navigation


Bred enighed om vaccine mod livmoderhalskræft

17-06-2009
PRESSEMEDDELELSE: Regeringen, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har i dag indgået en delaftale om finansloven for 2008, der sikrer finansiering til HPV-vaccine. Regeringen, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har i dag indgået en delaftale om finansloven for 2008, der sikrer finansiering til HPV-vaccine (mod livmoderhalskræft), meningitisvaccine, NAT-blodscreening samt et aktivitetsløft til hjerteområdet, der skal nedbringe ventetiden for hjertepatienter. 

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen glæder sig over resultatet af forhandlingerne: 

Først og fremmest glæder jeg mig på vores pigers vegne, der nu får tilbudt en vaccine, som nedsætter risikoen for senere at få livmoderhalskræft markant. Det er et tilbud, det danske sundhedsvæsen kun kan være stolt af. Den nye aftale bringer Danmark i front i kampen mod livmoderhalskræft. 

Aftalen betyder, at 13-15-årige piger senest fra 1. oktober i år tilbydes HPV-vaccinen i et catch up-program. Selve vaccinationsprogrammet for de 12-årige piger påbegyndes per 1. januar 2009. Således vil årgangene 1993-95 være del af catch up-programmet og årgang 1996 være den første til at modtage vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet. 

Der er samtidig enighed om at afsætte yderligere 150 mio. kr. til hjertebehandling fordelt med 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009. Pengene skal bruges til midlertidig meraktivitet for at nedbringe ventetiderne frem mod, at der i 2009 indføres pakkeforløb for hjertepatienter. 

Det er et meget vigtigt løft, som vi nu er enige om at give hjerteområdet. Vi har en god hjertebehandling i Danmark, men vi har en fælles ambition om at gøre den endnu bedre. Det skal sikres med målrettede forløbspakker til patienter med livstruende sygdomme, og for at komme godt i gang med det, har vi brug for at få nedbragt ventetiderne ved at sætte lidt ekstra damp på kedlerne i det kommende års tid.” 

I aftalen indgår desuden finansiering af en vaccine mod pneumokokker (som kan  medføre meningitis), der fremover vil være en fast del af børnevaccinationsprogrammet. Endvidere er det en del af aftalen, at donorblod fremover screenes med den avancerede genteknologiske NAT-test, som så godt som eliminerer al risiko for smitte med HCV og HIV fra donorblod. 

Partierne bag aftalen er enige om, at sundhedspakken skal finansieres ved ændringer i grænsen for medicintilskud. Siden 2000 er beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet langsomt blevet udhulet og det offentliges andel af udgifterne derfor vokset fra 67 til 71 pct. i 2008. Med den nye aftale ændres ordningen, så beløbsgrænserne fremadrettet reguleres med satsreguleringsprocenten.  

Samtidig korrigeres de nuværende beløbsgrænser, så beløbsgrænserne fra 1. maj 2008 svarer til, ar der i perioden siden systemets indførelse i 2000 var blevet reguleret med satsreguleringsprocenten. Ændringerne gennemføres således, at alle medicinbrugere - med undtagelse af de kroniske patienter og børn - vil opleve en lille stigning i udgifterne til medicin. De nye beløbsgrænser kan ses af vedlagte aftaletekst. 

Dertil kommer, at en nedlæggelse af Garantifonden for Skibsbygning har tilført finansiering på 48 mio. kr., samt at 12 mio. kr. hentes ved budgetforbedringer på Turismepolitisk Handlingsplan. 

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler: 

”Jeg synes, at det er meget tilfredsstillende, at så mange af Folketingets partier har valgt at tage ansvar og også stå bag finansieringen af de vigtige sundhedsforbedringer. Det giver en solid aftale og det bedst tænkelige grundlag for at gøre forbedringerne til virkelighed for patienterne.” 

Kontakt: Pressechef Peter Stensgaard Mørch, 7226 9412


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |