Skip navigation


Rapport om effektiv styring på sygehusområdet

19-06-2009
En ny rapport sætter fokus på, hvordan man kan fremme en mere effektiv styring på sygehusområdet. Rapporten indeholder 35 konkrete anbefalinger, der kan understøtte en effektiv styring af sygehusene.

En ny rapport sætter fokus på, hvordan man kan fremme en mere effektiv styring på sygehusområdet. Rapporten indeholder 35 konkrete anbefalinger, der kan understøtte en effektiv styring af sygehusene.  

I rapporten fremlægges en række anbefalinger til et forbedret DRG-system, der bl.a. indebærer fokus på bedre registreringer i regionerne, samt at regionerne får adgang til data, der kan understøtte den lokale økonomi- og aktivitetsstyring i regionerne og på sygehusene.  

Desuden er der en række anbefalinger om synliggørelse og udbredelse af omkostningseffektive behandlingsformer. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a.:

  • at der sker offentliggørelse af ”best practice-takster” med henblik på synliggørelse af forskelle i behandlingsudgifter inden for behandlinger og udbredelse af ’best-practice”.

  • at der følges op på udbredelsen af omkostningseffektive behandlinger, fx via fastsættelse af mål for anvendelsen af ambulant behandling og accelererede patientforløb.

Rapporten indeholder endvidere en række overordnede principper for regionernes styring af sygehusvæsenet, der slår fast:

  • at regionerne har ansvaret for at få mest sundhed for pengene inden for de fastsatte økonomiske rammer.

  • at regionerne har frihed i opgaveløsningen inden for de rammer, der aftales i økonomiaftalerne.

  • at det til enhver tid er et regionalt ansvar at tilbyde patienterne behandling, der lever op til god klinisk praksis, herunder understøtte sygehusene i at foretage flere undersøgelser og behandlinger samme dag med kortere ventetid for patienterne. Indretningen af DRG-systemet må således ikke være en begrundelse for, at patienten ikke tilbydes den rette behandling.

Rapporten er udarbejdet af Danske Regioner og KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Arbejdsgruppen blev nedsat i forlængelse af aftale om regionernes økonomi for 2009. Arbejdsgruppens anbefalinger om udvikling af DRG-systemet, økonomisk styring på sygehusområdet, samt synliggørelse og udbredelse af omkostningseffektive behandlinger indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2010, jf. vedhæftede bilag.

 

Se rapporten: Effektiv styring på sygehusområdet

Se bilag med arbejdsgruppens anbefalinger i aftale om regionernes økonomi for 2010: Aftale om regionernes økonomi for 2010

 


Sidst opdateret 18-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |