Skip navigation


Masser af sundhed i finansloven

17-06-2009
PRESSEMEDDELELSE

Finansloven for 2008 betyder en massiv styrkelse af sundhedsområdet. Ud over aftalerne om HPV-vaccine, NAT-screening af donorblod og meningitisvaccine og ikke mindst 150 mio. kr. til bedre behandlingsforløb for hjertepatienter rummer aftalen bl.a.

  • Bedre sammenhæng i behandlingsforløb for patienter med kronisk sygdom via udvikling af forløbsprogrammer samt patientundervisning og forbedrede forudsætninger for egenbehandling (565 mio. kr. i perioden 2008-2011)

  • Den Danske Kvalitetsmodel – kvalitetsarbejde på sundhedsområdet (375 mio. kr. i perioden 2008-2011)

  • Fast kontaktperson for patienter på sygehuse  (20 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011)

  • Fodbehandling for leddegigtpatienter (78 mio. kr. i perioden 2008-2011)

  • Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker (MRSA) (yderligere 4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011)

  • Børneastmacenter (5 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011) 

På sundhedsdelen er der således fokus ikke mindst på de kroniske patienter, hvor der bl.a. er afsat ressourcer til sammenhæng i behandlingsforløbene, patientuddannelse, astma- og gigtpatienter. 

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen glæder sig over resultatet af finanslovforhandlingerne: 

"Jeg er selvfølgelig glad for, at der er masser af sundhed i finanslovpakken. Forleden fik vi afsat 150 mio. kr. ekstra til hjertepatienterne og penge til bl.a. vaccinen mod livmoderhalskræft. I dag har vi afsat yderligere store beløb til sundhedsområdet – ikke mindst til de kronisk syge med fx KOL, diabetes og gigt. 

For mere end en halv milliard skal vi skabe bedre sammenhæng i behandlingsforløbene for de kronisk syge, der ofte bevæger sig på tværs af sundhedstilbuddene. Med udviklingen af nye forløbsprogrammer får vi en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienterne får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. 

Fornyet fokus på patienter med kronisk syge og et markant økonomisk løft til området betyder flere sunde år for den enkelte. Behandlingsforløbene skal strammes op, og patienterne skal selv lære at håndtere deres sygdom. Det giver færre komplikationer, mindre utryghed og større livsglæde. 

Alt i alt en kvalitetsforbedring - både for den unge, der skal leve mange år med en kronisk sygdom, og for den ældre medicinske patient, der skal vide sig på sikker grund undervejs i behandlingsforløbet."  

Kontakt : Pressemedarbejder Martin Deichmann 40 82 06 37 / mde@sum.dk

 


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |