Skip navigation


Aftale om regionernes økonomi for 2010

17-06-2009
PRESSEMEDDELELSE

Regeringen og Danske Regioner har i dag indgået aftale om regionernes økonomi for 2010.

Aftalen giver en samlet tilførsel til sundhedsområdet på 1,8 milliarder kroner i 2010.

  • Aftalen giver mulighed for en aktivitetsvækst i sygehusvæsenet på 3,5 pct. i 2010. Regionerne tilføres godt 0,8 mia. kr. hertil. Regionerne tilføres herudover 0,3 mia. kr. til sygehusmedicin og 0,1 mia. kr. til en udvidelse af kapaciteten på intensivområdet. Samlet tilfører aftalen således over 1,2 mia. kr. ekstra til sygehusområdet i 2010.

    Med aftalen afsættes 272 mio. kr. ekstra i 2010 til sygesikringsmedicin (medicintilskud) og 275 mio. kr. til praksissektoren.

  • Der afsættes ¼ mia. kr. til en forbedring af rammerne for psykiatriske patienter, hvoraf op til 200 mio. kr. forudsættes anvendt på udbygning af enestuer, og den resterende del til retspsykiatrien. 

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen udtaler:
”Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi i dag har indgået en rigtig god og ansvarlig aftale med Danske Regioner. Aftalen fastholder sundhedsvæsenet som det højest prioriterede velfærdsområde og muliggør en fortsat udbygning af sundhedsvæsenet og behandling af flere patienter. Jeg glæder mig samtidig over, at vi løfter psykiatrien med ¼ mia. kr. til bedre rammer for de psykiatriske patienter.”  

Med aftalen er rammerne for genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på plads. For at understøtte genindførelsen tilføres regionerne yderligere 300 mio. kr. i 2009.  

Aftalen sikrer endvidere implementering af den Danske Kvalitetsmodel og udmøntning af midler til kronisk syge.  

Regeringen vil søge tilslutning til en lovændring, der sikrer, at patienter får ubegrænset til alle egne fremtidige journaloptegnelser.

Aftalen sætter en sikker kurs for udmøntningen af 25 milliarder kroner fra kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer. Sammen med regionernes egenfinansiering vil det give regionerne mulighed for at investere 40 milliarder kr. over de kommende år, hvilket vil give et markant løft af sygehusenes bygningsmæssige faciliteter. 


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |