Skip navigation


Sundhedsområdet først med nye SMS-service

24-01-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ny offentlig SMS-service klar til at blive skudt i gang med sundhedsområdet som frontløber.

Ny offentlig SMS-service klar til at blive skudt i gang med sundhedsområdet som frontløber.

NemSMS er let og sikker kommunikation med det offentlige. Det giver borgerne mulighed for at blive mindet om tidsfrister eller aftaler med det offentlige – fx med læge eller sygehus. Og det sparer ressourcer for det offentlige hver gang man undgår glemte aftaler.

Allerede i år forventer vi, at de første sygehuse kan tilbyde den nye SMS-service. Og fra næste år og frem mod 2010 kommer servicen til at gælde på en række øvrige serviceområder. På sigt er det meningen, at borgere via SMS får mulighed for at blive mindet om fx bogaflevering på biblioteket, ny plads på venteliste til en bolig eller blive mindet om at tage ordineret medicin. 

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen er glad for at kunne skyde den nye SMS-service i gang på sundhedsområdet:

Jeg synes, at SMS-påmindelser er alle tiders eksempel på, at vi ved at gøre tingene smartere kan få mere sundhed for pengene. Det er enkelt både for myndighederne og for den borger, der har en aftale med sygehuset. Erfaringer fra både Norge og Sverige viser, at SMS-påmindelser virker. Og hvis så samtidig sygehuse og patienter i fællesskab sørger for, at aftaler bliver planlagt ordentlig, og at de bliver overholdt, er jeg sikker på, at der er masser at vinde ved den nye SMS-service.”

 Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman, siger:

 ”For borgeren er SMS et eksempel på at de kan kommunikere smidigt med sundhedsvæsenet . Når sygehusene melder sig til denne ordning, kan patienten samtidig få et samlet overblik over sine aftaler med sundhedsvæsenet på den fællesoffentlige sundhedsportal, sundhed.dk. Ved samtidig at give sygehusene adgang til mobilnumre, som patienten selv kan  opdatere, letter vi arbejdet for vores sundhedspersonale samtidig med, at vi giver borgerne en bedre service.”

NemSMS er en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2007-2010. Initiativet samler de offentlige myndigheder i en fælles indsats for at øge anvendelse af SMS. Fokus er særligt rettet på områder som eks. aftalepåmindelser, hvor det giver god mening for såvel det offentlige som borgere og virksomheder. Det er forventningen, at de første sygehuse kan tilslutte sig ordningen allerede i år, og at NemSMS herefter kan udrulles til de øvrige sygehuse, praktiserende læger, tandlægeklinikker osv. frem mod 2010. Inden for kort tid vil der desuden ligge en plan for, hvordan ordningen på yderligere 3-4 centrale offentlige serviceområder kan gennemføres.

Læs mere om strategien på: www.modernisering.dk

Yderligere information:

Pressemedarbejder Martin Deichmann: 4082 0637, Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Presserådgiver Karen Torgny: 2222 2669, Danske Regioner.

 Se faktablad om ny offentlig SMS-service


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |