Skip navigation


Endnu et forsøg skal få flere læger til Syddanmark

10-02-2018
NYHED – Syddanmark mangler uddannelseslæger i lungemedicin. Som et forsøg får Videreuddannelses-region Syd derfor lov til at tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb i specialet.

De seneste to år har Region Syddanmark haft svært ved at rekruttere unge læger, som vil uddanne sig til speciallæger i lungesygdomme.

Derfor får Videreuddannelsesregion Syd nu lov til at afprøve et sammenhængende uddannelsesforløb inden for lungemedicin.

”Unge læger risikerer ofte at skulle flytte flere gange under uddannelsen henimod at blive speciallæge. Det kan være svært, hvis man både har børn og ægtefælle. Derfor vil vi nu som forsøg sikre lægerne stabilitet og mere sammenhæng, så de kan slå rod ét sted under deres videreuddannelse i Syddanmark,” siger sundhedsminiser Ellen Trane Nørby.

Sammenhængende uddannelsesforløb betyder, at den unge læge kan tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted.

Forsøg skal give bedre lægedækning
Lægedækningsudvalget anbefalede i sin tid også sammenhængende uddannelsesforløb som et af flere forslag til, hvordan man kan sikre bedre lægedækning.

Ministeren roser derfor regionen for at afprøve nogle af udvalgets anbefalinger.

”Der er hårdt brug for flere læger i Region Syddanmark, og derfor giver det god mening at tilbyde de unge læger mere sammenhæng allerede i deres uddannelsesforløb. Vores formodning er, at det vil blive mere attraktivt at tage sin uddannelse i regionen og på den lange bane sikre bedre lægedækning,” siger Ellen Trane Nørby.

Videreuddannelsesregion Syd får lov til at opslå et uddannelsesforløb med fire år på Sygehus Sønderjylland og to år på Odense Universitetshospital.

Flere regioner afprøver forsøget
Videreuddannelsesregion Syd har i forvejen mulighed for at opslå et sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin på Als.

For nylig fik Videreuddannelsesregion Nord også lov til at tilbyde unge læger sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland.

Regionen kan nu tilbyde en række sammenhængende forløb i psykiatri, kirurgi og almen medicin, så lægerne gennem hele eller flere dele af deres lægelige videreuddannelse kan blive i samme område.  Også her er målet bedre lægedækning.


Sidst opdateret 10-02-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |