Skip navigation


Ny 5 årsfrist skal få flere læger til at specialisere sig

11-03-2014
NYHED - Nyuddannede læger får et ekstra år, inden de skal begynde deres hoveduddannelse til speciallæge. Fremover vil de skulle gå i gang med at videreuddanne sig til speciallæge inden for 5 år.

Fristen for, hvor lang tid der må gå, fra nyuddannede læger begynder på en klinisk basisuddannelse, til de går i gang med et hoveduddannelsesforløb som psykiater, praktiserende læge, kirurg eller en anden speciallægeuddannelse, bliver nu ændret. I dag skal det ske inden for 4 år, men fremover vil fristen blive forlænget til 5 år.

Det sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter for Lægeforeningen, Yngre Læger, Danske Regioner, videreuddannelsesregionerne, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har drøftet konkrete justerings- og ændringsforslag til den lægelige videreuddannelse.

Læs arbejdsgruppens rapport 'Status på den lægelige videreuddannelse'  (PDF)

Fakta om fireårsreglen
Reglen blev indført i 2008 for at sikre, at der inden for kortere tid blev uddannet tilstrækkelig med læger inden for de forskellige specialer i alle landsdele.

Siden fristen blev indført, er andelen af besatte hoveduddannelsesstillinger steget. Der er således sket et betydeligt fald i andelen af ledige hoveduddannelsesstillinger fra 2008 til 2013.
 
Antallet af ledige hoveduddannelsesstillinger i forhold til antal opslåede er således faldet fra 15 procent i 2008 til 7 procent i 2013.

Det største fald er sket i Videreuddannelsesregion Syd, der er gået fra at have 24 procent ubesatte stillinger til 7 procent. I Nord er der sket et fald fra 20 til 12 procent, og i Øst fra 6 til 2 procent.

Siden indførelsen er reglen blevet justeret to gange. Første gang i 2012, hvor læger, som udsendes i humanitær lægevirksomhed i udlandet, fik mulighed for at få forlænget tidsfristen med op til 12 måneder. Og anden gang i 2013, hvor det blev besluttet, at læger, der er faldet for fireårsreglen, kan besætte ledige uddannelsesforløb.


Sidst opdateret 11-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |