Skip navigation


Sundhedsstyrelsen erkender fejl i tilsynssag

14-05-2013
PRESSEMEDDELELSE - I en redegørelse til sundhedsministeren erkender Sundhedsstyrelsen, at sagsbehandlingen i en konkret tilsynssag har været langsommelig og ikke levet op til formelle regler. Sundhedsministeren betegner sagen som meget beklagelig og beder nu styrelsen om at gennemgå interne procedurer for bl.a. at sikre, at der fremover bliver fulgt hurtigt op på indberetninger om sundhedspersoner.

Sundhedsminister Astrid Krag bad 30. april 2013 Sundhedsstyrelsen om en redegørelse for håndtering af en konkret tilsynssag vedr. en psykiater, som ifølge medierne i flere tilfælde har fejldiagnosticeret sine patienter med forskellige psykiske lidelser og ordineret medicin, der kan have alvorlige bivirkninger.
 
Sundhedsstyrelsen erkender i sin redegørelse, at sagsbehandlingen i den konkrete tilsynssag ikke har været hensigtsmæssig og korrekt i forhold til visse formelle regler. Det drejer sig om notering og journalisering af udefrakommende henvendelser og aktindsigt. Sundhedsstyrelsen erkender også, at behandlingen af den konkrete tilsynssag ikke blev prioriteret tilstrækkelig fra efteråret 2010 til februar 2012. Sundhedsstyrelsen beklager forløbet i den konkrete sag.
 
”Jeg kan konstatere, at der er sket væsentlige fejl i Sundhedsstyrelsen. Det gælder både i forhold til at overholde gængse sagsbehandlingsregler og prioritering af styrelsens tilsynsvirksomhed. Det er naturligvis stærkt kritisabelt og meget beklageligt”, siger sundhedsminister Astrid Krag, som derfor vil have styrelsen til at stramme op på interne procedurer.
 
”Det er afgørende for mig, at Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedsvæsenet og sundhedspersoner lever op til formålet om at sikre patientsikkerheden. Derfor vil jeg nu bede styrelsen gennemgå sine interne procedurer og orientere ministeriet om, hvordan man fremover vil undgå lignende fejl i sagsbehandlingen, og sikre, at der handles hurtigt i tilsynsager”, siger Astrid Krag.
 
Ministeren vil dels have Sundhedsstyrelsen til at forklare, hvorfor psykiateren i den konkrete sag ikke som planlagt blev indkaldt til et møde, hvor man skulle drøfte hans faglige virke. Dels beskrive, hvilke ændringer i arbejdsgangene der allerede er foretaget, og hvilke der vil blive gennemført for at undgå lignende fejl og sikre, at der følges hurtigt op på indberetninger om sundhedspersoner, der er under mistanke for at overtræde reglerne for sundhedsfaglig virksomhed.

Derudover vil ministeren også have Sundhedsstyrelsen til at skærpe fokus på lægers ordination af antipsykotika, der særligt i kombination med andre lægemidler kan være farlige.

Samtidig noterer sundhedsministeren sig, at det internt i styrelsen er blevet indskærpet for relevante medarbejdere, at sagsbehandlingsreglerne skal overholdes, og at styrelsen siden begyndelsen af 2011 har arbejdet på at omstrukturere den interne arbejdstilrettelæggelse på tilsynsområdet.
 
Sundhedsstyrelsen gav i december 2012 den pågældende psykiater et fagligt påbud. Styrelsen er i gang med at gennemgå de rekvirerede patientjournaler med henblik på at vurdere, om påbuddet overholdes, og om der er behov for yderligere tiltag.
 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger på sst.dk

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 14-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |