Skip navigation


Nordisk aftale skal bremse farlige lægers nomadefærd

24-08-2011
PRESSEMEDDELELSE – En ny fælles nordisk aftale skal bremse farlige lægers nomadefærd på tværs af de nordiske landegrænser. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder håber, at aftalen kan dæmme op for, at nordiske læger, som er i tilsynsmyndighedernes søgelys, ”flygter” til et af de andre nordiske nabolande.

Læger, der er i sundhedsmyndighedernes kritiske søgelys på grund af sager om bl.a. fejloperationer, skal ikke frit kunne rejse videre til et andet nordisk land og fortsætte lægearbejdet, uden at registrene flytter med.

En ny aftale mellem de nordiske lande søger at rette op på netop dette problem.
Med aftalen giver de danske myndigheder deres nordiske kolleger udvidet adgang til oplysninger om læger og andre sundhedspersoner i det danske autorisationsregister. Det betyder, at de andre nordiske sundhedsmyndigheder via et særligt login kan se, om en læge fx har en ordinationsindskrænkning, et skærpet tilsyn eller et misbrugsproblem, som er gået ud over vedkommendes arbejde.
Målet er, at alle de nordiske lande får adgang til de nødvendige oplysninger hos hinanden.

”Man skal ikke kunne gemme sig i et andet nordisk land, hvis man f.eks. har foretaget en fejloperation. Med den nye nordiske aftale kan vi nu bremse lægerne, inden de krydser de nordiske grænser. Men vi bør ikke stoppe her. Jeg har allerede taget problemstillingen op over for mine ministerkolleger i EU og foreslået, at vi udbreder den nordiske model til hele Europa, så det ikke kun er i Norden, vi sikrer os bedre mod læger, der er til fare for patienterne,” siger Bertel Haarder.

Han er i øjeblikket i dialog med sin hollandske kollega om et politisk initiativ, der kan fremme en tilsvarende informationsudveksling mellem de centrale autorisationsmyndigheder i EU-landene.

Den nordiske aftale er et af flere tiltag for skærpet tilsyn med udenlandske læger i Danmark. Sundhedsstyrelsen har bl.a. med virkning fra 1. januar 2011 indført nye regler for, hvordan læger uddannet i lande uden for EU kan få autorisation i Danmark.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der fra 2000 til 2009 har været en vækst på 98 procent i antallet af læger med en udenlandsk uddannelse, som indgår i den lægelige arbejdsstyrke i Danmark. Andelen af læger med udenlandsk uddannelse er i samme periode steget fra omkring 4 procent til cirka 6 procent af arbejdsstyrken.Yderligere oplysninger
Kontorchef Mogens Jørgensen, tlf. 72 26 96 00
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 24-08-2011
Læs også

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |