Skip navigation


Offentliggørelse af rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

07-09-2010
Rapport fra arbejdsgruppen nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF

Hvordan ser det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse ud på sygeplejerskeområdet? Det har en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet undersøgt. Arbejdsgruppen, der i september 2010 har udgivet rapporten "Vurdering af fremtidige behov for efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen", blev nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Omtale i forbindelse med offentliggørelse af rapport

 


Sidst opdateret 07-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |