Skip navigation


Positive patientoplevelser

26-02-2007
Ni ud af ti patienter er positive, når de skal give en samlet vurdering af deres indlæggelse på et dansk sygehus. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, der offentliggøres i dag på sundhed.dk. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Danske Regioner Bent Hansen glæder sig over patienternes større tilfredshed med sundhedsvæsenet.

Ni ud af ti patienter er positive, når de skal give en samlet vurdering af deres indlæggelse på et dansk sygehus. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, der offentliggøres i dag på sundhed.dk. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Danske Regioner Bent Hansen glæder sig over patienternes større tilfredshed med sundhedsvæsenet.

Undersøgelsen ”Patienters oplevelser på landets sygehuse 2006” viser blandt andet, at:

· 90 pct. af patienterne vurderer deres indlæggelse som god eller meget god
· Knap 10 pct. flere patienter vidste, hvem de skulle henvende sig til på sygehuset med spørgsmål om sygdom eller behandling
· Hver sjette patient mener, at sygehusenes lokaler er i for dårlig stand.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen glæder sig over den positive udvikling i patienternes tilfredshed. Men han peger samtidig på, at der endnu er plads til forbedringer:

- Undersøgelsen viser overordnet en rigtig god udvikling i patienttilfredsheden. Og det er jeg selvfølgelig glad for – det er den vej, det helst skal gå. Men når den overordnede tendens ser fin ud, er det også nødvendigt at hæfte sig ved, at der er store forskelle mellem de enkelte sygehuse. Der er med andre ord masser af muligheder for sygehusene for at lære af de bedste. Og det, synes jeg, skal tages alvorligt.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), glæder sig ligeledes over det overordnede billede, der tegner sig i undersøgelsen:

- Sygehusene er ofte udsat for kritik, men når vi spørger patienterne, føler langt de fleste sig altså godt behandlet. Det tager jeg som udtryk for at personalet på vores sygehuse i vid udstrækning yder en indsats, der lever op til patienternes krav, siger han.

De områder, hvor undersøgelsen viser den største fremgang, er på information og personalekontinuitet. Her mener indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, at det også er vigtigt at sætte ind fremover:

- Undersøgelsen viser, at der er sket en fremgang, hvilket er meget positivt. Men jeg vil gerne understrege, at der er behov for endnu mere fokus på området. Patienterne skal have kontaktpersoner på sygehuset, og de skal have bedre information om sygdomsforløbet. Det er vigtigt, at man som patient altid kan føle sig trygge og i gode hænder. Og rapporten viser jo også, at de patienter, der har en kontaktperson og er blevet godt informeret, er mere tilfredse og føler sig mere trygge ved udskrivelsen.

Bent Hansen forstår godt, at hver sjette giver en negativ vurdering af sygehusenes fysiske rammer:

- Sygehusenes fysiske indretning er ikke fulgt med tiden og det efterslæb skal vi have rettet op på. Derfor har jeg peget på, at der er behov for en flerårig investeringsplan for sundhedsvæsnet, som kan give den bygningsmæssige standard et meget stort løft, siger Bent Hansen.

Yderligere kommentarer
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 87 28 50 10 eller 4031 3707
- Pressechef i Indenrigs og Sundhedsministeriet Søren Lauridsen, tlf. 40 82 06 37 eller 72 26 94 06

Oplysninger om undersøgelsen
Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, tlf. 4323 3263

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) foretages hvert andet år for regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. LUP er tidligere gennemført i 2000, 2002 og 2004. Undersøgelsen er finansieret af regionerne.

Undersøgelsen omfatter patienter der har været indlagt på et sygehus i perioden medio marts til medio juni 2006. 26.045 patienter fik, efter de blev udskrevet, tilsendt et spørgeskema med i alt 34 spørgsmål om deres indlæggelse. 58 % af patienterne besvarede spørgeskemaet.

Involvering af patienterne i egen behandling er en af hovedudfordringerne for det danske sundhedsvæsen i de kommende år. Patienten er en aktiv ressource, hvis viden om egen sygdom og erfaringer med sundhedsvæsenets behandlings- og plejeindsats er vigtige for udviklingen af de offentlige sundhedstilbud. I den forbindelse er LUP et vigtigt værktøj til at afdække og systematisk anvende denne ressource.

Udvalgte resultater
Rapporten Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for 2006 og talbelsamling med resultaterne for de enkelte sygehuse kan findes på:

Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside ( www.patientoplevelser.dk )
Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside (
www.im.dk )
Danske Regioners hjemmeside (
www.regioner.dk )


Klik her for at se " Patienters oplevelser på landets sygehuse - 2006 "
Klik her for at se "
Patienters oplevelser på landets sygehuse - 2006 tabelsamling "

 


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |