Skip navigation


Pulje på 200 mio. kroner skal forebygge indlæggelser

09-11-2017
NYHED - Landets kommuner kan nu ansøge om midler til den kommunale sundhedsindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og andre udsatte grupper.

Sundheds- og Ældreministeriet opslår nu via Sundhedsstyrelsen en pulje på 200 mio. kr. til kommunale sundhedsindsatser. Puljen skal være med til at forebygge indlæggelser af ældre medicinske patienter og mennesker med kroniske eller psykiske sygdomme.

”Kommunerne skal bruge pengene til at styrke de nære indsatser, som særligt udsatte patientgrupper har behov for, så vi kan undgå, at de bliver indlagt eller genindlagt unødvendigt. Vi skal hjælpe patienterne i deres nærmiljø og sikre, at de ikke falder mellem to stole i systemet,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

Midlerne fra puljen skal blandt andet bruges til indsatser, som understøtter Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsens anbefalinger fra juni 2017.

Der er afsat 100 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018, der opslås i én samlet pulje til videreudvikling og styrkelse af eksisterende initiativer i kommunerne.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2017.

Yderligere oplysninger:

Som ansøger kan du/I læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

For yderligere information kontakt pressemedarbejder Freja Kierstein Johansen på Tlf. 22 15 26 37 eller mail fkj@sum.dk .


Sidst opdateret 09-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |